Besök LignoCity digitalt – här skapas framtidens hållbara material

Vid testbädden LignoCity i Bäckhammar förvandlas biprodukten lignin till ett användbart material som kan användas för att skapa allt från bioplast till världens vanligaste smaksättare vanillin. Nu finns två filmer som ger en bra bild av anläggningen och dess erbjudande utan att man behöver göra ett fysiskt besök.

Ungefär 30 procent av ett träd är lignin. Det är naturens egna klister som binder samman fibrerna i alla växter. Ju mer lignin, desto hårdare blir växten eller trädet.

I Sverige avverkar vi redan en stor mängd skog som bland annat går till pappers- och massaindustrin. Dock kan inte hela trädet användas vilket gör att beståndsdelarna separeras vid massaproduktionen och ligninet skiljs ut som en del av svartluten.

Stöttar med produktutveckling

Det LignoCity gör är att ta vara på ligninet från Nordic Paper, det närliggande bruket, för att utveckla det tillsammans med kunder så att hållbara produkter kan skapas.

– Vårt mål är att utveckla användningsområdet för en underutnyttjad råvara. Vi arbetar också för att göra det lättare för små och medelstora företag och innovatörer, som vill använda lignin till sina produkter, att ta steget från idé till marknad, säger Maria Ölmhult från RISE och projektledare för LignoCity2.0.

Kopplat till LignoCity finns inte bara Research Institutes of Sweden (RISE), utan även Paper Province, Kristinehamns näringslivssamverkan (Närsam) samt Karlstads universitet och många fler aktörer.

– Vi har ett stort kontaktnät som ger oss möjlighet att öppna upp dörrar till många resurser och en stor kompetens. Vi kan helt klart erbjuda ett unikt stöd, säger Maria.

Nya filmer bjuder på en inblick

I coronatider följer LignoCity alla restriktioner och ersätter nu fysiska besök med digitala alternativ.

– Vi har tagit fram två filmer. En om LignoCity och vårt erbjudande samt en film som bjuder på en kort rundvandring i lokalerna här i Bäckhammar. Även om de inte helt kan ersätta ett fysiskt besök ger de på en bra inblick i vad LignoCity är och erbjuder. Vill man veta mer efter att ha sett filmerna som finns på lignocity.se är det bara att höra av sig.

Klicka här för att se filmerna på engelska.

Image

Malin Hildén

Communications Officer

+46 (0)70 219 08 98

malin.hilden@paperprovince.com