100.000 stipendiekronor till karlstadsstudenter

Vinden är en förnyelsebar energikälla där det finns mycket att hämta! Om man gör det på rätt sätt vill säga, vilket civilingenjörsstudenterna Helena Nydahl och Annica Marmolin har gjort! För att utveckla sin idé tilldelas de stipendium på 100 000 kronor från Ljungbergsfondens Teknikerjakten. Annica och Helena har planerat sitt projekt i ett års tid och nu får de äntligen möjligheten att sätta planerna i verket! 

BERÄTTA OM ER IDÉ

Idén går ut på skapa ett förnybar energilager i form av tryckluft, på ett sätt att överskottsenergin inte går till spillo. Det finns pågående forskning och utvecklingsarbete inom energilagring eftersom området är intressant och bidrar till en hållbar utveckling.
Det finns ett antal anläggningar runt om i världen som använder tryckluft som energilager, tekniken heter Compressed Air Energy Storage (CAES), med syftet att producera el. Vår idé går ut på att driva en kompressor med hjälp av ett vindkraftverk. Idén skiljer sig från befintlig teknik då vi vill använda oss av en rörelseenergi-driven kompressor istället för eldriven. Vi ser också möjligheten att använda tryckluften direkt, inte producera el. Examensarbetet kommer rikta in sig på pappersindustrin, där man renar vatten med tryckluft, men användningsområdena är många fler än så.
Pengarna från Ljungbergsfonden kommer användas för att bygga en pilotanläggning, så där kommer en hel del av vår tid framöver att läggas. För oss civilingenjörer är utbildningen väldigt teoretisk men Ljungbergsfonden har gett oss en unik chans att utvecklas som ingenjörer och entreprenörer då vi ska applicera teorin i parktiken.

HUR HAR DRIVHUSET HJÄLPT ER?

Drivhuset har pushat oss i vårt entreprenörskap genom vägledning och utbildningar, de har fått oss att våga satsa! Med sina event och anställda har Drivhuset gett oss möjligheten att skapa ett bra och utbrett nätverk. Drivhuset har även fått oss att inse att vi är entreprenörer och att en karriär inom entreprenörskap är möjlig!

HUR SER FRAMTIDEN UT?

Nästa steg är att skriva examensarbete om idén. Vi har även planerat in resor för att träffa företag inom branschen och nätverka vilket förhoppningsvis kommer ge oss ännu djupare förståelse och bättre slutrapport. I mars ska vi till Tyskland på en mässa som handlar om lagring av förnybar energi och för att vi ska kunna få se en CAES-anläggning i verkligheten planerar vi även en resa till USA, där världsledarna inom tekniken finns.