IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Blogginlägg
citat

Den mest framgångsrika överlevnadsstrategin i världshistorien är utan tvekan samarbete.

Maria Hollander
25 November 2014

Vem är fittest for survival?

I motsats till vad många tror så betyder uttrycket ”survival of the fittest” INTE att den starkaste och mest aggressiva arten har störst chans att överleva. ”Fittest” kan i evolutionära termer anspela på många olika egenskaper. Det kan vara den som är bäst på att yngla av sig, den som har bästa kamouflaget eller den som är smartast. Men den mest framgångsrika överlevnadsstrategin i världshistorien är utan tvekan samarbete.

Enligt Michael Le Page på amerikanska tidningen NewScientist är det samarbete som lagt grunden för alla avgörande steg i evolutionen av livet på jorden. De första flercelliga organismerna utvecklades genom att encelliga och högst specialiserade organismer började samarbeta med varandra. De flercelliga organismerna började sedan samarbeta för att bilda multicellulära organismer, och för varje nivå av ökat samarbete stärktes förmågan till anpassning och överlevnad i en föränderlig omvärld. Men du behöver inte vara en amöba för att dra nytta av samarbete. Det finns exempel överallt. Bland djur. Bland växter. Bland människor. Och bland företag.

Forskaren Claudia Sanches Bajo har studerat hur olika företagsformer har klarat sig genom den stora ekonomiska krisen mellan 2007 – 2012. Hennes fynd visar att kooperativa företag generellt varit framgångsrikare än andra företagsformer i att producera rikedom för ett större antal människor. De har också haft en betydligt högre överlevnadsgrad. Av alla nystartade företag som undersöktes var överlevnadsgraden hos kooperativen 75 procent efter tre år. För andra företagsformer var överlevnadsgraden endast 48 procent. Samarbete ÄR evolutionär fitness.

Samarbete är också en process. Den uppstår när en grupp individer agerar tillsammans för att uppnå gemensamma fördelar. Man ger och tar. Är osjälvisk för att det gagnar jaget. Hjälper till och får hjälp. Men för att samarbete ska uppstå krävs kommunikation. Vi måste ta varje chans att mötas. Prata. Skaka hand och hitta gemensamma intressen. Vi måste inse att varje nivå av ökat samarbete stärker vår förmåga till överlevnad. Ett av Paper Province viktigaste uppdrag är att facilitera sådana samarbetsprocesser. Vi bygger konsortier kring utvecklingsprojekt och skapar mötesplatser där du kan träffa människor som både har lika och olika intressen. Jag hoppas du tar chansen att utnyttja dessa möjligheter.

Stay fit with Paper Province!

Fler Blogginlägg

flik
29
August
Blogginlägg
Av: robert-rundberget

6 saker varje VD måste ha koll på om arbetsmiljölagen

Svanhild Tvervik bloggar om arbetsmiljösäkerhet. Här är sex saker du som är vd måste ha koll på för att följa lagen.

Läs mer
flik
18
April
Blogginlägg
Av: robert-rundberget

Det lönar sig

Spelreglerna är glasklara. I dagens och morgondagens globala konkurrens är förmågan att koppla ihop ett företags affärsutveckling med företagets kompetensförsörjning helt avgörande. Ett framgångsrikt sätt att lyckas med detta och rusta sitt företag för framtida utmaningar är att säkerställa ett genus- och mångfaldsperspektiv i sin affärsutveckling. Vi vet att det lönar sig!

Läs mer
flik
30
March
Blogginlägg
Av: robert-rundberget

Varför hållbarhet är en nödvändighet och århundradets affärsmöjlighet på en och samma gång.

Varför ska företag egentligen jobba med hållbarhet? Finns det andra orsaker än att det möjligen känns bra? Och är det egentligen en investering eller bara en kostnad?

Läs mer
flik
27
October
Blogginlägg
Av: m-hilden

Smarta innovationer men mycket plast

På Tokyo Pack-mässan var det plast, plast och mer plast som material i förpackningarna. Om de kallar sig eller sina produkter miljövänliga, så är det för att de använder tunnare plast eller mindre plast…

Läs mer