IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
breadcrumbs

Sök jobb som entreprenaut!

Rätt vad det är "adopterar vi bort" en innovation med stor marknadspotential till ett team av två drivna avgångsstudenter och en erfaren senior. Team-medlemmarna får lön från Paper Province i tre månader medan de gör sitt yttersta för att få till en första försäljning. Lyckas de får de delägarskap i företaget och en chans till stor framgång. Misslyckas de läggs företaget ner och livet går vidare som förut.

Att vara entreprenaut är inget vanligt jobb. Du är visserligen anställd med lön och allt vad det innebär, men bara i tre månader. Så lång tid har du på dig att, tillsammans med två teamkamrater, bevisa att du har vad som krävs för att driva ett företag och sälja den innovation du fått möjlighet att adoptera. Misslyckas ni är ni tillbaks på ruta ett igen, med värdefulla erfarenheter i bagaget. Men om ni lyckas kan ni ta ditt företag hur långt som helst.

TEAMET

Vi vill skapa team som har både fart och erfarenhet. Därför sätter vi ihop varje team av två snabbfotade och talangfulla avgångsstudenter och en senior med stor branscherfarenhet. Eftersom tre månader är en extremt kort tid för att etablera ett företag är det en fördel om du redan från början känner den andra studenten i det team du ska ingå i. Ange redan i din ansökan ifall du har en vän du vill jobba med som också ansöker.

AUDITION

För att vi ska hitta de avgångsstudenter med största möjliga potential arrangerar vi en audition, där du får två minuter på dig att charma en jury av representanter från näringslivet. De som lyckas bäst går vidare till sista gallringen, som är en regelrätt anställningsintervju.

OBS! Du får inte använda powerpoint eller andra presentationsverktyg, presentationen hålls helt muntligt.

Vill du ha hjälp av duktiga coacher inför din audition kan du vända dig till Drivhuset på karlstad@drivhuset.se

MÅLSÄTTNING

De personer som tar sig igenom urvalsprocessen får “adoptera” en innovation som de raketsnabbt ska starta och etablera ett företag kring. Målet är dels att hitta en kund och genomföra en första försäljning inom tre månader, för att visa att det finns ett behov för innovationen på marknaden, och dels att hitta finansiering för den fortsatta verksamheten. De som lyckas blir delägare i företaget och får driva det vidare med initialt stöd från vår företagsinkubator – Bioexpress.

Det handlar INTE om att skriva en affärsplan, utan om att aktivt sälja till både potentiell akunder och finansiärer.

COACHNING

Under de första tre månaderna får du som deltar genomgå entreprenörsutbildning och bli curlade av våra professionella coacher – allt för att maximera dina chanser att lyckas.

VEM FÅR SÖKA?

Alla som tagit sin universitetsexamen för max ett år sedan.

Anmäl dig till audition 24/5

SISTA ANMÄLAN: 23 maj kl 12.00

TID: 09.30 är första audition. Du får din tid skickat via mail senast dagen innan.
PLATS: Arenan, Karlstad Innovation Park, Sommargatan 101 A.

I anmälan ovan får du ange vilken innovation du vill adoptera, vad du har för utbildning och kontaktuppgifter. Du måste också ladda upp ditt CV i pdf-format. Precis som när du söker ett vanligt jobb, samt skriva några ord om vad som driver dig.

SÅ GÅR EN AUDITION TILL

  • Du möter en jury som redan läst ditt CV (som du laddat upp när du anmält dig).
  • Du  får två minuter på dig att genom muntlig framställning motivera varför just du kommer klara att marknadslansera den innovation du valt. Du får inte använda PowerPoint eller liknande.
  • Därefter får du vara beredd att svara på juryns eventuella följdfrågor.
  • Totalt åtta personer går vidare till anställningsintervju. Dessa kontaktas så fort juryn klubbat ett beslut.

VID FRÅGOR KONTAKTA

Marcus Elmer, projektledare Paper ProvinceMarcus Elmer
073-066 28 33

INNOVATIONER SOM SKA ADOPTERAS BORT

Just nu har vi fyra innovationer som söker nya ägare. Två av dem ska vi adoptera bort innan sommaren. Vilken vill du jobba med?

BIOBASERAT DIESEL OCH AKTIVT KOL

LigninLignin är världens näst vanligaste biologiska material. Det används idag till att producera energi vid pappersbruk, och såvida ingen kommer på något bättre så lär bruken fortsätta på samma vis. Men nu har en innovatör forskat fram ett sätt att tillverka biodiesel och aktivt kol av ligninet. En fossilfri diesel är naturligtvis en självklar utmanare till vanlig fossil diesel, och aktivt kol är ett mycket potent gödsel som är högt eftertraktat av lantbruken.

Det framtida bolag som ska ta dessa produkter till marknaden kommer ställas inför ett antal spännande utmaningar om bästa möjliga affärsmodell och tekniska lösning för att maximera lönsamheten.

MILJÖVÄNLIG KATTSAND – EN MILJARDAFFÄR

Traditionell kattsand tillverkas av bentonitlera, vilket har en negativ miljöpåverkan och skapar problem när den spolas ner i avloppet. Men en av våra innovatörer har komit på ett sätt att tillverka helt miljövänlig och biologisk kattsand av avfall från skogsindustrin. Eftersom basråvaran som behövs i princip är gratis finns stora möjligheter att skapa goda ekonomiska marginaler på en framtida produkt. Varje år säljs nämligen cirka 40.000 ton för ett kilopris på mellan 20 och 60 kronor, vilket innebär en nationell marknad på mellan 0,8 – 2,4 miljarder

MJUKARE MJUKPAPPER

Vid tillverkning av exempelvis hushållspapper används ett särskilt knivblad för att lossa pappret från torkcylindern. Designen på kräppknivens egg är avgörande för att pappret ska få rätt egenskaper. Eggen får utstå enorm belastning och måste regelbundet bytas ut för att papprets ska få jämn kvalité. Varje byte innebär ett produktionsstopp som kostar stora summor pengar. Innovatören har kommit på ett sätt att byta kräppkniv utan att stanna maskinerna, vilket kommer att mottas av branschen som en revolution. Nu är det upp till våra entreprenauter att lansera produkten på smartast möjliga sätt.

EFFEKTIVARE UTVINNING AV TALLOLJA – ETT STEG MOT FOSSILFRIA TRANSPORTER

Den gröna diesel som vi tankar på Preems mackar kommer till stor del från våra skogar i form av tallolja, en olja som utvinns som en restprodukt vid pappers- och masstillverkning. Tallolja är en av världen bästa gröna råvaror eftersom den är enkel att använda som ersättning för fossil råvara i allt från fordonsdrivmedel till avancerade specialkemiprodukter. Talloljans goda egenskaper har gjort att efterfrågan ökar och det finns ett tryck efter teknik som kan öka produktionen.

Den här innovationen är en teknik som kan öka utvinningen av tallolja i existerande industriprocesser och bygger på djup produktionskunskap från ett ledande ingenjörsföretag. Marknaden för tekniken är internationell och kunderna är massabruk över hela världen.

Du kommer att jobba produktionsnära för att hjälpa kunderna med ombyggnader i deras strävan att utveckla sin utvinningsprocess. Du skall trivas i en miljö där hjälm är krav, produktion räknas i ton per timme och där insatser verkligen gör skillnad.

Pionjärerna Drinor

bild

Alex Thelander och Carl Romlin är våra första Entreprenauter. På sina tre första månader lyckades de infria de uppsatta försäljningsmålen. Nu driver de företaget Drinor, där de marknadsför en unik flispress som kan spara stora mängder energi åt pelletstillverkare.

Se en film om deras flispress…