IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Blogginlägg
  • image-slider
22 January 2016

Södra Cell slipper bygga indunstningsanläggning men får inte ändra villkor om energiåtervinning

Det är möjligt att få till ändringar av villkor i sitt tillstånd, men det kräver oftast mycket underlag och att man klart kan vissa varför ett villkor ska upphävas, skriver Viktor Falkenström på Hamilton Advokatbyrå.

Vid alla verksamheter som bedrivs med tillstånd enligt miljöbalken så uppkommer förr eller senare frågor som är kopplade till om man kan ändra villkor i sitt gällande tillstånd. Detta kan bero på ett stort antal anledningar som att tekniken har gått åt ett håll man inte trodde när man sökte tillstånd, produktionen behöver inte ökas i lika snabb takt som man tidigare förutspått o.s.v. Möjligheterna till att ändra villkor är dock klart begränsade i miljöbalken. Regeln som gör detta möjligt, 24 kap. 8 § i MB, anger att det ska vara frågan om fall där det är uppenbart att villkoret inte längre behövs, är onödigt strängt eller om oförutsedda omständigheter inträtt sedan tillstånd gavs. Detta har i praxis tolkats så att verksamhetsutövaren måste ha synnerligen klara och godtagbara skäl till att få ett villkor ändrat eller upphävt.

En illustration för detta framgår av ett relativt nytt avgörande från Mark- och miljööverdomstolen. Avgörandet M 3173-15 gällde att Södra Cell ville upphäva ett villkor som innebär krav på konstruerande av en indunstningsanläggning (villkor 24) och ändra ett villkor som gällde värmeförbrukningen där de begränsningsvärden som fanns skulle ersättas med en uppdaterad plan för energiåtervinning (villkor 25). Bolaget hade emot sig både Naturvårdsverket och länsstyrelsen som ansåg att det inte fanns skäl att ändra och upphäva de aktuella villkoren.

Mark- och miljööverdomstolen fann att för villkor 24 så hade bolaget kunnat visa att det inte fanns skäl att låsa fast sig vid en teknik. Att energieffektivisera och återvinna överbliven ånga är enligt domstolen ett krav enligt gällande EU-rättsliga krav (de s.k. BAT-slutsatser som finns för pappers- och massaindustrin). Att detta måste ske med en viss teknik är dock inte givet varför villkor 24 upphävdes. Dock menar domstolen när det kommer till villkor 25 att enbart energieffektivisering enligt vissa premisser inte är tillräckligt ingripande. Krav måste ställas på bolaget som är tydliga och möjliga att med säkerhet kunna mäta. Detta sker enligt domstolen på bäst sätt genom begränsningsvärden som är kopplade till produktionsvolymen. Villkor 25 upphävdes därför inte av domstolen utan ska kvarstå.

Domen visar på svårigheterna att få till ändringar av villkor. Det är möjligt men kräver oftast mycket underlag och att man klart kan vissa varför ett villkor ska upphävas.

Viktor Falkenström
Hamilton Advokatbyrå Karlstad

Fler Blogginlägg

flik
27
October
Blogginlägg
Av: m-hilden

Smarta innovationer men mycket plast

På Tokyo Pack-mässan var det plast, plast och mer plast som material i förpackningarna. Om de kallar sig eller sina produkter miljövänliga, så är det för att de använder tunnare plast eller mindre plast…

Läs mer
flik
22
January
Blogginlägg
Av: robert-rundberget
  • image-slider

Södra Cell slipper bygga indunstningsanläggning men får inte ändra villkor om energiåtervinning

Det är möjligt att få till ändringar av villkor i sitt tillstånd, men det kräver oftast mycket underlag och att man klart kan vissa varför ett villkor ska upphävas, skriver Viktor Falkenström på Hamilton Advokatbyrå.

Läs mer
flik
2
December
Blogginlägg
Av: robert-rundberget

Dags för en nationell handlingsplan för bioekonomi

I dag gästar Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Värmland. Besöket är en del av arbetet med att ta fram ett nationellt skogsprogram. Samtidigt pågår klimatmötet i Paris. Hur skogen används och kommer att användas har avgörande betydelse för Sveriges tillväxt och de globala miljömålen. Skogen har enorm potential ur många perspektiv och bidrar till en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Läs mer
flik
15
October
Blogginlägg
Av: robert-rundberget

Global uppvärmning botar planeten

Va förvånad du skulle bli! I miljarder år har du snurrat obekymrat kring en helt vanlig stjärna utan att drabbas av några särskilt anmärkningsvärda händelser. Ett asteroidnedslag här och ett vulkanutbrott där kanske, men inget världhotande. I alla fall inget som du inte kunnat hämta dig ifrån. Så plötsligt drabbas du av en elak parasit. På bara några hundra år…

Läs mer