Brukens rester blir värdefulla nya produkter

Paper Province är en av tolv deltagare i projektet MultiBio. Syftet är att få fram ett nytt koncept - ett multibioraffinaderi - som producerar de förnyelsebara biobaserade produkterna biovätgas, bioplast och fiskfoder.

Det Vinnovafinansierade projektet har potential att uppfylla några av de viktigaste svenska miljömålen och bidra till omställningen mot en hållbar cirkulär bioekonomi.

EFFEKTER PÅ MILJÖN

Vätgasen kan användas som energibärare som kan ersätta fossila bränslen, vilket ger stora effekter på koldioxidutsläpp, luftkvalitet och minskad försurning.

Den biobaserade plasten kan ersätta fossilbaserad plast vilket minskar koldioxidavtrycket. Eftersom den är biologiskt nedbrytbar är den dessutom attraktiv för nya spännande tillämpningar, även inom pappersindustrin.

Fiskfoderingrediensen kan leda till minskad utfiskning eller sojaproduktion eftersom den kan ersätta protein i fiskfoder, som till stor del produceras av fisk från världshaven eller av soja från tropiska länder.

Läs mer här

Projektnamn

Miljötjänster från ett multifunktionellt bioraffinaderi (MultiBio)

Projektledare

 Karin Willquist, RISE Research Institutes of Sweden

Deltagare

RISE, Paper Province, BillerudKorsnäs Gruvöns bruk, Rottneros bruk, Stora Enso Skoghalls bruk, Drinor, Fortum Waste Solution, Gårdsfisk, Karlstads universitet, Lunds universitet, Promiko och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Finansiär

Vinnova och industrin (5,3 miljoner kronor under 2,5 år)

Slutdatum

Projekttiden sträcker sig till 2020

Tidigare projekt

MultiBio är en vidareutveckling som bygger på två tidigare forskningsprojekt som genomförts med finansiering från Energimyndigheten, Vinnova och Formas. Följ länkarna nedan och läs mer om dem.

Restprodukter blir biovätgas och bioplast

Restprodukter blir biovätgas och bioplast

Forskare och bruk samarbetar i unikt projekt

Forskare och bruk samarbetar i unikt projekt

Image

Magnus Persson

Innovationsrådgivare Projektledare

+46 (0)54 24 04 65
+46 (0)703-42 79 41
m.persson@paperprovince.com