Global förändring kan börja lokalt

Vid FN:s toppmöte 2015 antogs 17 globala mål för hållbar utveckling. Alla länder, organisationer och regioner kan bidra på olika sätt. Inom Paper Province har vi valt att fokusera på de delmål där vi kan göra störst skillnad.

Agenda 2030 består av 17 globala mål, med 169 delmål. Syftet är att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Vad gör Paper Province?

Självklara aspekter som vi jobbar för inom de 17 målen är till exempel att stödja teknikutveckling, forskning och innovationer, att hantera avfall på ett miljövänligt sätt och att uppmuntra företag att införa hållbara metoder för arbetet. Vi arbetar även frekvent för en hållbar ekonomisk tillväxt, jämställdhet och anständiga arbetsvillkor för alla. Skogsbranschen är en mansdominerad bransch, vilket behöver förändras. För att uppnå målen, både våra egna och de globala, är ett jämställt samhälle en förutsättning.

Nedan hittar du de mål som Paper Province fokuserar på. Klicka på målen för att läsa mer.

Mål 5
Mål 8
Mål 9
Mål 12

 

Logotyp och ikoner

Globala målen logotyp och ikoner (JPG)

Globala målen logotyp och ikoner (EPS)

Globala målen logotyp och ikoner (PNG)

Fler logotyper och ikoner

Kan laddas ner här