IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Nyheter
23 September 2014

Valmet startar pilotanläggning för hydrolys av biomassa

Valmet har installerat en ny pilotanläggning vid sitt research and development center i Sundsvall. Utrustningen har fått namnet BioTrac och ska användas för att testa och optimera hydrolys av biomassa. BioTrac är en del av Valmets satsning i att utveckla nya teknologier och processlösningar för bioraffinering som ska minska utsläpp av koldioxid.

Enligt Valmet är BioTrac flexibel i fråga om råmaterial och processalternativ och den kan anpassas till olika processteg. Hydrolys är ofta första steget i ett bioraffinaderi och det steget måste passeras oavsett vilken process som följer. Ytterligare raffinering av biomassan kan exempelvis vara produktion av bioetanol, biobaserade kemikalier eller biomaterial som bioplaster.

– Många företag vill ersätta sina fossila bränslen med förnybara material. Det som produceras i BioTrac-systemet och efterföljande processteg kan användas till produktion av biobaserade råmaterial för exempelvis plaster och kemikalier. Vi är säkra på att våra kunder uppskattar möjligheten att testa sina egna idéer i vår pilotanläggning, som i alla viktiga avseenden motsvarar den fullskaliga utrustning de är intresserade av, säger Rickard Andersson, vice president, Bio Technology and Environmental Systems, Valmet.

– I det nya BioTrac-systemet är det enkelt att hantera olika biomassor och vi kan enkelt följa och kontrollera vad som händer i processen. Systemet är i världsklass och är baserad på teknologi som ursprungligen utvecklades för massa- och pappersindustrin som Valmet har hundratals års erfarenhet av, säger Olof Melander, manager för Valmet Fiber Technology Center i Sundsvall.

Om hydrolys

Hydrolys är en kemisk process som under ökad temperatur och ökat tryck gör det möjligt att separera cellulosa och hemicellulosa i olika sockerarter och lignin. Både sockerarter och lignin kan sedan raffineras vidare.

Fler Nyheter

flik
22
November
Nyheter
Av: m-wangestam

Klusterlunch på expansiva Triton Valsteknik

Det är en positiv stämning i lunchrummet på Triton Valsteknik. Valsföretaget på Nyängen utanför Grums är värdar på Paper Province klusterlunch och över tjugo hungriga gäster har kommit för att äta god mat, nätverka och gå på rundvandring i fabriken.

Läs mer
flik
17
November
Nyheter
Av: robert-rundberget

Europeiska cellulosaindustrins bekymrade kommentar till EU's vardande plaststrategi

Elva internationella organisationer inom olika delar av cellulosaindustrin skickade idag en bekymrad skrivelse till förste vicepresident Timmermans. Skrivelsen belyser tre riskområden som förknippas med plastanvändning och föreslår konkreta ändringar av plaststrategin innan den klubbas igenom längre fram. Så här skriver de:

Läs mer
flik
16
November
Nyheter
Av: m-wangestam

Höststopp på Stora Ensos 100-åring

Över tusen entreprenörer och hundratals av Stora Ensos egna medarbetare ska under den kommande veckan underhålla, rengöra, besikta och bygga om Skoghalls Bruk på det årliga höststoppet. Totalt utförs runt 4500 arbeten under den dryga veckan som stoppet pågår.

Läs mer
flik
16
November
Nyheter
Av: m-wangestam

Paper Province guldsponsor på European Paper Week

Om två veckor drar den 19:e upplagan av European Paper Week igång i Bryssel. En tillställning som samlar människor från hela Europas pappersindustri. Paper Province finns förstås på plats. Och inte nog med det – vi är även guldsponsorer.

Läs mer