IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Nyheter
31 August 2017

Nytänkande om stockens trassliga väg från skogen till industrin

Stockens väg från skogen till industrin är lång och snårig med många led och aktörer inblandade. ”Det behövs ett rejält nytänkande för att åstadkomma bättre ledtider, mindre svinn och större leveransprecision”, säger Marcus Elmer, projektledare på Paper Province och en av deltagarna på en workshop om den viktiga processen.

Det var en engagerad grupp som deltog på en workshop sponsrad av Paper Province och Tillväxtverkets projekt Klimatsmart Innovation. Människor som vill ta steget och skapa något nytt, småföretagare och entreprenörer med stor erfarenhet av skogsbranschen. Gemensamt för dem alla var övertygelsen om att det behövs nya innovationer för att åstadkomma bättre ledtider, mindre svinn och större leveransprecision i processen när man hämtar träd från skogen.

Syftet med dagen var att spåna fram idéer och förmedla en vision av hur processen skulle kunna se ut år 2025 samt diskutera vilka delsteg som kan genomföras redan nu.

Produktiviteten från skogen har ökat stadigt under lång tid. Men den branta, positiva utvecklingen har stannat av de senaste åren.

– Sverige är den tredje största exportören av skogsprodukter i världen. En stor del av vår BNP kommer från skogen. En avstannad kurva är väldigt allvarligt för landet och vi måste göra någonting åt det, säger Marcus Elmer.

Krånglig process

Som det ser ut idag kommer en skördare ut i skogen när det är dags för avverkning. Den gör en grovsortering av stockarna. I nästa steg hämtar en skotare timret och kör ut det till en

välta längs med en väg. Därefter är det dags för lastbilen att hämta upp med en kran och slutligen levereras lasten till ett sågverk eller massabruk.

– Men sågverket vill ha ett visst sortiment och massabruket ett annat. Det är inte helt lätt för varken skördare eller skotare att sortera perfekt. Ibland hamnar stockarna på fel ställe.

Den krångliga processen innebär också att det blir många och långa ledtider.

– Man låter de stora vältorna ligga ute vid skogsvägarna i tre, fyra, ibland upp till sex månader innan de blir hämtade. Det finns ingen GPS-positionering. Det är ofta bara föraren av skotaren som vet var stockarna ligger och hur sortiment ser ut. Det är helt enkelt en ganska primitiv process om man ser till de möjligheter som finns med digitalisering, säger Marcus Elmer.

Vision för framtiden

I framtidsvisionen tänker sig workshopsdeltagarna autonoma fordon som hjälper till och gör de enkla uppgifterna. En deltagare berättade om tekniken att individklassificera varje stock direkt när den är skuren av skördaren. Uppgifter om trädet läggs in en databas och man får en perfekt spårbarhet av varje enskilt träd. Klassificeringen görs direkt vid avverkningen, man kan spåra stockarna hela vägen och behöver inte klassificera om dem i de olika leden.

Som det ser ut idag hamnar stockarna i många olika högar, skördaren lägger i en hög, skotaren i en annan, lastbilen och industrin i en tredje och fjärde hög. Istället för den här processen kan man ha en kassett som följer med stockarna hela vägen från skogen. Skördaren lägger i grova högar, taggar varje stock och en automatisk skotare lägger dem i rätt kassetter. När ett visst antal kassetter är fulla går en signal om att det är dags för lastbilen att hämta – och föraren kör då utan problem lasten till rätt ställe.

Samverkan viktigt

Det var en allvarlig bild av läget som framkom under dagen. Men med nya innovationer och samverkan kan vi lösa detta.

– Det är viktigt att vi har en vision för framtiden. Svensk skog kan bidra med att minska klimatpåverkan och användas istället för fossila produkter. Men det räcker inte med smarta uppfinningar, vi måste även samverka; universitet, småföretag, storföretag, politiker… alla måste gemensamt arbeta för att det här ska bli verklighet, säger Marcus Elmer.

Fler Nyheter

flik
16
February
Nyheter
Av: robert-rundberget

Och vinnaren i vår frågesport är…

Under arbetsmarknadsdagen Hotspot på Karlstads universitet arrangerade Paper Province en frågesport där det gällde att svara på frågor om de 15 medlemsföretag som deltog under dagen. Det skapades en himla massa kontakter under dagen och en lycklig student tog hem en Apple TV 4K.

Läs mer
flik
13
February
Nyheter
Av: robert-rundberget

Peter Lindgren ny fabrikschef på Gruvön

BillerudKorsnäs har utsett Peter Lindgren till ny fabrikschef för produktionsanläggningen i Gruvön. “Jag ser verkligen fram emot att vara med och skapa framtidens Gruvön och är mycket glad över att få göra denna spännande resa tillsammans med alla duktiga medarbetare”, säger Lindgren om sin nya position.

Läs mer
flik
12
February
Nyheter
Av: robert-rundberget

Vad sysslar ni egentligen med, Autotech

Härom dagen besökte vi vårt medlemsföretag Autotech och passade på att fråga Emelie Löfman, vd på företagets karlstadskontor – Vad syssnar ni med egentligen? Här är hennes svar.

Läs mer
flik
9
February
Nyheter
Av: robert-rundberget

För att vi kan

“If you don’t stand for something, you’ll fall for anything”, rappade Chuck D i Public Enemy 2007. Paper Province står för en hållbar samhällsutveckling där vi ersätter fossila råvaror med förnybara biologiska råvaror, som exempelvis trä. Det är inget man gör halvhjärtat. Det krävs bergfast övertygelse och blixtrande handlingskraft. Och det har vi. Kosta vad det vill – pengar har vi i…

Läs mer