IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Nyheter
  • image-slider
2 December 2015

Nationella Skogsprogrammet tog Bucht till Paper Province

Idag har Paper Province haft besök av landsbygdsministern Sven-Erik Bucht som leder arbetet med det nationella skogsprogrammet. Det vill säga framtagandet av en långsiktig skogsstrategi som främjar utvecklingen av en bioekonomi och tillvaratar skogens fulla potential. Det blev ett informativt och givande möte.

Dagens besök var en del i landsbygdsminister Buchts arbete med att ta fram ett nationellt skogsprogram för att skapa en långsiktig skogsstrategi. Med tanke på skogens potential, inte bara för Värmland utan också för landet, när det kommer till tillväxt och de globala miljömålen har ett sådant program stor vikt. Hur skogen används och kommer att användas är av avgörande betydelse. I det sammanhanget kändes det extra värdefullt att få presentera Paper Province, medlemmarna, innovationerna och arbetet mot att bli en storskalig demostrator inom skoglig bioekonomi. Förhoppningen är att vara med och bidra till regeringens framtida arbete.

Under mötet gav Maria Hollander, vd på Paper Province, en övergripande bild av klustret, dess framgångar, hinder och möjligheter. Fokus låg främst på verksamheten och hur den förändrats och arbetat sedan Vinnväxt-vinsten 2013.
– Finansieringen som Vinnväxt gav har tagit klustret till en ny nivå. Det ger oss möjlighet att arbeta mer strategiskt och långsiktigt, underströk hon.
Då fokus nu är skoglig bioekonomi är föreningen öppen för alla aktörer som arbetar i skogens värdekedjor.

Maria Hollander berättade också om innovationer och hur Paper Province stödjer dem, om forskningens vikt i utvecklingen, om samverkan och nätverkandets möjligheter och vilka effekter det givit. Hon berättade om medlemsföretagen, deras betydelse i länet och för landet, samt om drivet att utvecklas till en föregångare inom bioekonomi.
– Jag måste säga att det är en rejäl kraftsamling man gör här. Här förenar man den traditionella näringen med det innovativa näringslivet. Det är imponerande, sade Bucht.

Bioekonomi och infrastruktur

Bucht fick även möjlighet att träffa representanter från Valmet, BillerudKorsnäs, Region Värmland och Drinor. Regionstyrelsens ordförande, Thomas Riste, var en av dagens talare. Han lyfte bland annat Region Värmlands samarbete med Paper Province och underströk att klusterverksamhet är viktigt för länet.
– Genom samarbetet vi har med Paper Province kan Värmland bli en storskalig demonstrator för bioekonomi. Vår förhoppning är att regeringen pekar ut bioekonomi som ett prioriteringsområde, sade han.
Maria Hollander underströk samtidigt vikten av finansiering för att kunna fortsätta att utvecklas.
– Vi har kompetensen, nätverken och innovationerna, det vi behöver är kapital, framförallt riskkapital.

Vikten av infrastruktur togs även upp av både Fredrik Turzik, BillerudKorsnäs Gruvön, och Erik Kornfeld, Valmet, Tillsammans med Riste lyfte de vikten av fungerande slussar i Göta älv och fick gehör. Bucht ville veta vad som behövde åtgärdas och till när.
– Jag tror att den enda lösningen är att bygga nya slussar och det innan 2030.Det skulle ta ca tio år så arbetet behöver börja snart. Det här är vår stora utmaning, sade Riste.

Förhoppningen är nu att dagens möte ska tillföra något positivt för skoglig bioekonomi, klustret och näringslivet i Värmland.

buchtbesök-10 buchtbesök-8 buchtbesök-7buchtbesök-6 buchtbesök-5 buchtbesök-4 buchtbesök-3 buchtbesök

 

Fler Nyheter

flik
22
June
Nyheter
Av: m-wangestam

Stöd till aktiva inom biobaserad ekonomi

Har ni vad som behövs för att lyckas med er biobaserade ekonomi? Om svaret på frågan är nekande kanske ni vill ta hjälp av SuperBio. De arbetar med att stödja nya lovande värdekedjor inom biobaserad ekonomi och erbjuder en rad innovationstjänster till SMF-företag.

Läs mer
flik
22
June
Nyheter
Av: m-wangestam

Två års studier ledde direkt till drömjobbet som mälderist

Selma Sehalic stormtrivs på mälderiet på Gruvöns bruk. Men den första veckan på det nya jobbet var omtumlande. En helt ny miljö jämfört med kontoren som hon var van vid. ”Det är så stort och man kan lätt gå vilse. Det första steget var att hitta från omklädningsrummet till min arbetsplats.”

Läs mer
flik
22
June
Nyheter
Av: robert-rundberget

SOMAS får ny rekordorder - del av BillerudKorsnäs miljardsatsning på Gruvön

SOMAS i Säffle, har slutit ett ramavtal med BillerudKorsnäs gällande Hand-, Regler, On/Off- och Spjällbackventiler för byggnationen av ny kartongmaskin (KM7) vid BillerudKorsnäs anläggning Gruvön i Grums. Det är den största ordern i SOMAS historia sett till antal ventiler och innebär löpande leveranser under ett år med första leverans hösten 2017.

Läs mer
flik
16
June
Nyheter
Av: robert-rundberget

Tre Paper province-företag i Treesearch

I onsdags offentliggjordes den nationella forskningsplattformen Treesearch. Satsningen stöds av Vinnova med 70 miljoner kronor, vilket gör den till den största skogliga forskningsinsatsen någonsin i Sverige. Tre av Paper Province medlemsföretag deltar i projektet.

Läs mer