IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Nyheter
27 March 2015

Klimatförändringens påverkan på massa- och pappersindustri

Temperaturhöjning, ökade nederbördsmängder, förändrade nederbördsmönster, högre flöden och förändrad säsongsvariation i vattendragen. Det är några av effekterna med klimatförändringen som man kan läsa om i Länsstyrelsen Värmlands regionala handlingsplan för klimatanpassning. Men hur påverkar det massa- och pappersindustrin?

Effekterna som klimatförändringen medför i och med en ökad temperatur, mer nederbörd osv påverkar oss på många vis. Klimatfaktorerna påverkar frekvensen och intensiteten av översvämningar, ras och skred samt värmeböljor. Mer långvariga effekter kav vara förlängd växtsäsong och förändrade energibehov. En relevant fråga i detta sammanhang är. Hur påverkar detta den regionala massa- och pappersindustrin?
Johanna Svahnberg, Svanberg Bona Officia AB och sakkunnig miljöstrateg, har tagit del av handlingsplanen och lämnar här svar på just det.

”Med ett varmare klimat blir som sagt var växtsäsongen längre i Värmland och tillväxten i skogen kommer att öka. Det är förstås bra i sig eftersom en växande skog binder koldioxid och därmed bidrar till att mildra effekterna av klimatförändringen. Men eftersom bindningsförmågan avtar med tiden får inte just den effekten fresta oss till att låta skogen stå kvar och därmed inte utnyttja den naturresursen. Ett hållbart skogsbruk är en förutsättning för en övergång från ett samhälle som bygger på fossila bränslen till en bioekonomi. Eftersom prognoserna dessutom pekar på att vi får mer nederbörd och kortare tid med tjäle i jorden så kommer både avverkning och transporter av virke att försvåras.

Vi behöver en skog som står emot såväl hårda vindar som längre perioder av torka och väta. Som jag ser det finns det därför anledning att fundera över vilka arter vi planterar samt hur och när vi avverkar. Men att anpassa skogsindustrin till ändrade förutsättningar ger också nya möjligheter till innovation. Exempelvis behövs nya tekniska lösningar för kunna avverka på blötare mark utan att orsaka körskador.

För att behålla och vidareutveckla vår industri är transporter på Vänern viktiga. Enligt min uppfattning är därför Göta älv en livsnerv och åtgärder för att förhindra skred i älvdalen och förstärka slussarna i Trollhättan måste prioriteras.”

Här kan du läsa rapporten.

Fler Nyheter

flik
22
June
Nyheter
Av: m-wangestam

Stöd till aktiva inom biobaserad ekonomi

Har ni vad som behövs för att lyckas med er biobaserade ekonomi? Om svaret på frågan är nekande kanske ni vill ta hjälp av SuperBio. De arbetar med att stödja nya lovande värdekedjor inom biobaserad ekonomi och erbjuder en rad innovationstjänster till SMF-företag.

Läs mer
flik
22
June
Nyheter
Av: m-wangestam

Två års studier ledde direkt till drömjobbet som mälderist

Selma Sehalic stormtrivs på mälderiet på Gruvöns bruk. Men den första veckan på det nya jobbet var omtumlande. En helt ny miljö jämfört med kontoren som hon var van vid. ”Det är så stort och man kan lätt gå vilse. Det första steget var att hitta från omklädningsrummet till min arbetsplats.”

Läs mer
flik
22
June
Nyheter
Av: robert-rundberget

SOMAS får ny rekordorder - del av BillerudKorsnäs miljardsatsning på Gruvön

SOMAS i Säffle, har slutit ett ramavtal med BillerudKorsnäs gällande Hand-, Regler, On/Off- och Spjällbackventiler för byggnationen av ny kartongmaskin (KM7) vid BillerudKorsnäs anläggning Gruvön i Grums. Det är den största ordern i SOMAS historia sett till antal ventiler och innebär löpande leveranser under ett år med första leverans hösten 2017.

Läs mer
flik
16
June
Nyheter
Av: robert-rundberget

Tre Paper province-företag i Treesearch

I onsdags offentliggjordes den nationella forskningsplattformen Treesearch. Satsningen stöds av Vinnova med 70 miljoner kronor, vilket gör den till den största skogliga forskningsinsatsen någonsin i Sverige. Tre av Paper Province medlemsföretag deltar i projektet.

Läs mer