IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Nyheter
27 March 2015

Klimatförändringens påverkan på massa- och pappersindustri

Temperaturhöjning, ökade nederbördsmängder, förändrade nederbördsmönster, högre flöden och förändrad säsongsvariation i vattendragen. Det är några av effekterna med klimatförändringen som man kan läsa om i Länsstyrelsen Värmlands regionala handlingsplan för klimatanpassning. Men hur påverkar det massa- och pappersindustrin?

Effekterna som klimatförändringen medför i och med en ökad temperatur, mer nederbörd osv påverkar oss på många vis. Klimatfaktorerna påverkar frekvensen och intensiteten av översvämningar, ras och skred samt värmeböljor. Mer långvariga effekter kav vara förlängd växtsäsong och förändrade energibehov. En relevant fråga i detta sammanhang är. Hur påverkar detta den regionala massa- och pappersindustrin?
Johanna Svahnberg, Svanberg Bona Officia AB och sakkunnig miljöstrateg, har tagit del av handlingsplanen och lämnar här svar på just det.

”Med ett varmare klimat blir som sagt var växtsäsongen längre i Värmland och tillväxten i skogen kommer att öka. Det är förstås bra i sig eftersom en växande skog binder koldioxid och därmed bidrar till att mildra effekterna av klimatförändringen. Men eftersom bindningsförmågan avtar med tiden får inte just den effekten fresta oss till att låta skogen stå kvar och därmed inte utnyttja den naturresursen. Ett hållbart skogsbruk är en förutsättning för en övergång från ett samhälle som bygger på fossila bränslen till en bioekonomi. Eftersom prognoserna dessutom pekar på att vi får mer nederbörd och kortare tid med tjäle i jorden så kommer både avverkning och transporter av virke att försvåras.

Vi behöver en skog som står emot såväl hårda vindar som längre perioder av torka och väta. Som jag ser det finns det därför anledning att fundera över vilka arter vi planterar samt hur och när vi avverkar. Men att anpassa skogsindustrin till ändrade förutsättningar ger också nya möjligheter till innovation. Exempelvis behövs nya tekniska lösningar för kunna avverka på blötare mark utan att orsaka körskador.

För att behålla och vidareutveckla vår industri är transporter på Vänern viktiga. Enligt min uppfattning är därför Göta älv en livsnerv och åtgärder för att förhindra skred i älvdalen och förstärka slussarna i Trollhättan måste prioriteras.”

Här kan du läsa rapporten.

Fler Nyheter

flik
15
August
Nyheter
Av: robert-rundberget

Sök pengar till miljöstudie

Energimyndigheten utlyste härom dagen 12,6 miljoner kroner för att små och medelstora företag ska kunna ansöka om stöd för att göra en studie inför en energieffektiv investering. Sista ansökningsdag är 31 december 2017.

Läs mer
flik
15
August
Nyheter
Av: robert-rundberget

Sök Valmet Tissue Technology Award

Har du, eller någon du känner, en idé som kan göra framtidens pappersindustri miljövänligare? I så fall kan du ansöka om Valmets utmärkelse Tissue Technology Award och tillhörande pris senast 1 november.

Läs mer
flik
15
August
Nyheter
Av: robert-rundberget

Idéverkstad för ett hållbart Säffle

Under våren genomförde Paper Province en idéverkstad tillsammans med representanter från näringsliv, skola och offentligheten i Säffle för att identifiera möjligheter till hur orten med hjälp av skoglig bioekonomi kan ställa om och bli mer hållbar. Så här gick det till.

Läs mer
flik
10
August
Nyheter
Av: m-wangestam

Motala Verkstad Group satsar på pappers- och massaindustrin

Motala Verkstad Group är ett av Paper Province nyaste medlemsföretag. Av namnet att döma kan man tro att de huserar i Motala – och det gör de också – men även i Kristinehamn och Malmö. En ny viktig kundgrupp finns inom pappers- och massaindustrin. ”I framförallt Gustavsvik i Kristinehamn finns maskiner och operatörer med erfarenhet från pappers- och massaindustrin. De är mycket kapabla inom bearbetning, svets och montage”, säger Mikael Bönnemark, sälj- och marknadschef.

Läs mer