IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Nyheter
27 March 2015

Klimatförändringens påverkan på massa- och pappersindustri

Temperaturhöjning, ökade nederbördsmängder, förändrade nederbördsmönster, högre flöden och förändrad säsongsvariation i vattendragen. Det är några av effekterna med klimatförändringen som man kan läsa om i Länsstyrelsen Värmlands regionala handlingsplan för klimatanpassning. Men hur påverkar det massa- och pappersindustrin?

Effekterna som klimatförändringen medför i och med en ökad temperatur, mer nederbörd osv påverkar oss på många vis. Klimatfaktorerna påverkar frekvensen och intensiteten av översvämningar, ras och skred samt värmeböljor. Mer långvariga effekter kav vara förlängd växtsäsong och förändrade energibehov. En relevant fråga i detta sammanhang är. Hur påverkar detta den regionala massa- och pappersindustrin?
Johanna Svahnberg, Svanberg Bona Officia AB och sakkunnig miljöstrateg, har tagit del av handlingsplanen och lämnar här svar på just det.

”Med ett varmare klimat blir som sagt var växtsäsongen längre i Värmland och tillväxten i skogen kommer att öka. Det är förstås bra i sig eftersom en växande skog binder koldioxid och därmed bidrar till att mildra effekterna av klimatförändringen. Men eftersom bindningsförmågan avtar med tiden får inte just den effekten fresta oss till att låta skogen stå kvar och därmed inte utnyttja den naturresursen. Ett hållbart skogsbruk är en förutsättning för en övergång från ett samhälle som bygger på fossila bränslen till en bioekonomi. Eftersom prognoserna dessutom pekar på att vi får mer nederbörd och kortare tid med tjäle i jorden så kommer både avverkning och transporter av virke att försvåras.

Vi behöver en skog som står emot såväl hårda vindar som längre perioder av torka och väta. Som jag ser det finns det därför anledning att fundera över vilka arter vi planterar samt hur och när vi avverkar. Men att anpassa skogsindustrin till ändrade förutsättningar ger också nya möjligheter till innovation. Exempelvis behövs nya tekniska lösningar för kunna avverka på blötare mark utan att orsaka körskador.

För att behålla och vidareutveckla vår industri är transporter på Vänern viktiga. Enligt min uppfattning är därför Göta älv en livsnerv och åtgärder för att förhindra skred i älvdalen och förstärka slussarna i Trollhättan måste prioriteras.”

Här kan du läsa rapporten.

Fler Nyheter

flik
16
February
Nyheter
Av: robert-rundberget

Och vinnaren i vår frågesport är…

Under arbetsmarknadsdagen Hotspot på Karlstads universitet arrangerade Paper Province en frågesport där det gällde att svara på frågor om de 15 medlemsföretag som deltog under dagen. Det skapades en himla massa kontakter under dagen och en lycklig student tog hem en Apple TV 4K.

Läs mer
flik
13
February
Nyheter
Av: robert-rundberget

Peter Lindgren ny fabrikschef på Gruvön

BillerudKorsnäs har utsett Peter Lindgren till ny fabrikschef för produktionsanläggningen i Gruvön. “Jag ser verkligen fram emot att vara med och skapa framtidens Gruvön och är mycket glad över att få göra denna spännande resa tillsammans med alla duktiga medarbetare”, säger Lindgren om sin nya position.

Läs mer
flik
12
February
Nyheter
Av: robert-rundberget

Vad sysslar ni egentligen med, Autotech

Härom dagen besökte vi vårt medlemsföretag Autotech och passade på att fråga Emelie Löfman, vd på företagets karlstadskontor – Vad syssnar ni med egentligen? Här är hennes svar.

Läs mer
flik
9
February
Nyheter
Av: robert-rundberget

För att vi kan

“If you don’t stand for something, you’ll fall for anything”, rappade Chuck D i Public Enemy 2007. Paper Province står för en hållbar samhällsutveckling där vi ersätter fossila råvaror med förnybara biologiska råvaror, som exempelvis trä. Det är inget man gör halvhjärtat. Det krävs bergfast övertygelse och blixtrande handlingskraft. Och det har vi. Kosta vad det vill – pengar har vi i…

Läs mer