IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Nyheter
  • image-slider
4 December 2014

Karlstads Energi ny medlem i Paper Province

Karlstads Energi producerar och levererar värme och elektricitet till invånare och företag i Karlstad och Hammarö. Ett normalår producerar de cirka 650 GWh fjärrvärme och 200 GWh el, som övervägande produceras av förnybara träråvaror som grenar, toppar och bark, levererat från närområdet. Därmed är företaget en del av skogens värdekedja och har nu beviljats medlemsskap i Paper Province.

– Det är roligt. Genom att ingå i nätverket hoppas vi kunna knyta nya kontakter som vi kan ha nytta av när vi fortsätter utveckla vår verksamhet. Vårt uppdrag är att säkerställa leveranser av el och värme till Karlstad och vi är hela tiden på jakt efter smarta, lönsamma och effektiva lösningar som ger synergier för alla i regionen, berättar Johan Thelander, utredningsingenjör på Karlstads Energi.

Fokus på framtiden

Johan har arbetat på Karlstads Energi sedan 1998. Han är sedan fyra år huvudprojektledare för den nya biobränsleeldade kraftvärmeanläggningen Heden Etapp 3, som nu är i provdrift och kommer att invigas i mars nästa år, och internt känner han stort ansvar för att driva företagets forsknings- och utvecklingsinsatser.
– De flesta av mina kollegor har fokus på nutid och närtid. Mitt fokus ligger till stor del längre fram i tiden. Jag försöker blicka framåt och se hur ändrade förutsättningar kan komma att påverka vår verksamhet så att vi kan ligga i framkant.

Först i Sverige med fjärrvärme

Faktum är att Karlstads Energi nog alltid velat lega i framkant, för redan 1948 började företaget leverera fjärrvärme. Då var man först i Sverige med fjärrvärme och bränslet som användes var i huvudsak spån från ett lokalt sågverk. 1970 renoverades kraftvärmeverket och man satte in oljepannor istället. Det var inte förrän 1992 som man började använda trädbränsle igen, och sedan dess har andelen biobränsle ökat stadigt, till att idag nästan helt dominera företagets bränsleåtgång. Och i princip allt bränsle hämtas från regionen.
– Vi tar tillvara regionala resurser för vår el- och värmeproduktion. Genom vårt samarbete med Skoghalls Bruk kan vi även köpa värme från dem när de har möjlighet att leverera, det är främst spillvärme och biobränslebaserad värme. Sammantaget bedömer vi att detta räcker för att försörja fjärrvärmekunderna i Karlstad och Hammarö med värme under normala omständigheter. Om det skulle uppstå extrema efterfrågetoppar vid exempelvis stark köld, eller om vi får långvariga driftstörningar, kan vi behöva starta våra reserv- och spetslastanläggningar, som eldas med bioolja eller fossil olja.

Återför aska till skogen

Karlstads Energi jobbar också sedan år 2000 med återföring av träaskan till de skogar deras bränsle hämtas ifrån. Träaskan avskiljs ur rökaserna och lagras i en silo. Där hämtas den av en entreprenör och läggs befuktad på upplag för att härda. Sedan krossas askan och sprids i skogen för att återföra näring till marken så att ny skog kan växa upp.

Ny pusselbit i värmländsk bioekonomi

Maria Hollander, vd på Paper Province är glad att Karlstads Energi valt att gå med som medlem.
– Karlstads Energi är en ny och värdefull pusselbit i vår satsning att bygga en värmländsk bioekonomi.

Fakta Karlstads Energi:

Antal anställda: 160.
Omsättning: Ca 1 miljard.
Kärnverksamhet: Leverans av el och värme, renhållning och elhandel.
Ägare: Karlstads Kommun

Fler Nyheter

flik
17
November
Nyheter
Av: robert-rundberget

Europeiska cellulosaindustrins bekymrade kommentar till EU's vardande plaststrategi

Elva internationella organisationer inom olika delar av cellulosaindustrin skickade idag en bekymrad skrivelse till förste vicepresident Timmermans. Skrivelsen belyser tre riskområden som förknippas med plastanvändning och föreslår konkreta ändringar av plaststrategin innan den klubbas igenom längre fram. Så här skriver de:

Läs mer
flik
16
November
Nyheter
Av: m-wangestam

Höststopp på Stora Ensos 100-åring

Över tusen entreprenörer och hundratals av Stora Ensos egna medarbetare ska under den kommande veckan underhålla, rengöra, besikta och bygga om Skoghalls Bruk på det årliga höststoppet. Totalt utförs runt 4500 arbeten under den dryga veckan som stoppet pågår.

Läs mer
flik
16
November
Nyheter
Av: m-wangestam

Paper Province guldsponsor på European Paper Week

Om två veckor drar den 19:e upplagan av European Paper Week igång i Bryssel. En tillställning som samlar människor från hela Europas pappersindustri. Paper Province finns förstås på plats. Och inte nog med det – vi är även guldsponsorer.

Läs mer
flik
14
November
Nyheter
Av: m-wangestam

”Vi ska utnyttja att vi har en stark kinesisk ägare i ryggen”

”Så otroligt spännande”, säger Maria Hollander, vd i Paper Province, och lämnar över micken till Jens Otterstedt på Nordic Paper. Maria och alla andra i den nästan fullsatta Lars Lerin-salen på Karlstad CCC ska få höra om hur det gick till när Kina kom till Värmland.

Läs mer