IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Nyheter
27 March 2014

Industriforskarskola inom papper och massa förstärks

Skogsindustriella forskarskolan Vipp vid Karlstads universitet förstärks med ytterligare 14 miljoner kronor från KK-stiftelsen och näringslivet. Det betyder fyra nya doktorander och en förlängning till 2019. Expansionen innebär även att inriktningen mot tjänster blir tydligare. Forskarskolan omfattar nu 18 doktorander och en total budget på 85 miljoner kronor.

– Pappers- och massaindustrin i Sverige och Europa genomgår just nu ett paradigmskifte. Förändringen heter bioekonomi – något som vår forskarskola direkt kopplar till. Råvaror och processer utvecklas för nya produkter, direkt mot konsument och med ett högre förädlingsvärde, förklarar professor Lars Järnström, programdirektör för forskarskolan.

Det handlar om att använda spillmaterial från bruken eller råvara från skogen för till exempel textilier, plaster eller produkter inom läkemedelsområdet. Ett annat exempel är att hitta mer energieffektiva processer, för torkning av biobränsle, mjukpapper och andra produkter från skogen.
– Vissa ligger långt framme, men ytterligare forskning behövs. Det gäller inte minst utvecklingen av affärsmodeller och affärslogik. Det är här som tjänsteforskning kommer in, tillsammans med den mer teknikorienterade forskningen. Vipp har ett helhetsperspektiv där doktoranderna, oavsett ämne, reflekterar över sin forskning ur process-, miljö- och tjänsteperspektiv, säger Lars Järnström.

Vipp står för värdeskapande i fiberbaserade processer och produkter. Forskarskolan är ett samarbete mellan 16 företag inom främst pappers- och massaindustrin och Karlstads universitet. Forskarskolan startade 2011 och omfattar nu 18 doktorander.
– Att vi nu kan utvidga är ett kvitto på gott resultat hittills inom forskarskolan och vi ser fram emot att fördjupa samarbetet med företagen ytterligare, säger Lars Järnström.

Vipp forskarskola bedrivs i samarbete mellan Kemiteknik, Energi,-miljö- och byggteknik, Centrum för Tjänsteforskning på Karlstads universitet samt ett stort antal ledande företag inom främst skogsindustrin i Sverige och Finland. Forskarskolan har tre områden: Tillverknings- materialinriktad forskning (papper & massa), forskning om energi- och miljöaspekter (energi & miljö) samt forskning om värdeskapande processer och tjänsteperspektiv (tjänster). Den totala budgeten är på drygt 85 miljoner kronor för åren 2011-2019. Finansiärer är KK-stiftelsen, näringslivet och Karlstads universitet.

Fler Nyheter

flik
15
August
Nyheter
Av: robert-rundberget

Sök pengar till miljöstudie

Energimyndigheten utlyste härom dagen 12,6 miljoner kroner för att små och medelstora företag ska kunna ansöka om stöd för att göra en studie inför en energieffektiv investering. Sista ansökningsdag är 31 december 2017.

Läs mer
flik
15
August
Nyheter
Av: robert-rundberget

Sök Valmet Tissue Technology Award

Har du, eller någon du känner, en idé som kan göra framtidens pappersindustri miljövänligare? I så fall kan du ansöka om Valmets utmärkelse Tissue Technology Award och tillhörande pris senast 1 november.

Läs mer
flik
15
August
Nyheter
Av: robert-rundberget

Idéverkstad för ett hållbart Säffle

Under våren genomförde Paper Province en idéverkstad tillsammans med representanter från näringsliv, skola och offentligheten i Säffle för att identifiera möjligheter till hur orten med hjälp av skoglig bioekonomi kan ställa om och bli mer hållbar. Så här gick det till.

Läs mer
flik
10
August
Nyheter
Av: m-wangestam

Motala Verkstad Group satsar på pappers- och massaindustrin

Motala Verkstad Group är ett av Paper Province nyaste medlemsföretag. Av namnet att döma kan man tro att de huserar i Motala – och det gör de också – men även i Kristinehamn och Malmö. En ny viktig kundgrupp finns inom pappers- och massaindustrin. ”I framförallt Gustavsvik i Kristinehamn finns maskiner och operatörer med erfarenhet från pappers- och massaindustrin. De är mycket kapabla inom bearbetning, svets och montage”, säger Mikael Bönnemark, sälj- och marknadschef.

Läs mer