IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Nyheter
27 March 2014

Industriforskarskola inom papper och massa förstärks

Skogsindustriella forskarskolan Vipp vid Karlstads universitet förstärks med ytterligare 14 miljoner kronor från KK-stiftelsen och näringslivet. Det betyder fyra nya doktorander och en förlängning till 2019. Expansionen innebär även att inriktningen mot tjänster blir tydligare. Forskarskolan omfattar nu 18 doktorander och en total budget på 85 miljoner kronor.

– Pappers- och massaindustrin i Sverige och Europa genomgår just nu ett paradigmskifte. Förändringen heter bioekonomi – något som vår forskarskola direkt kopplar till. Råvaror och processer utvecklas för nya produkter, direkt mot konsument och med ett högre förädlingsvärde, förklarar professor Lars Järnström, programdirektör för forskarskolan.

Det handlar om att använda spillmaterial från bruken eller råvara från skogen för till exempel textilier, plaster eller produkter inom läkemedelsområdet. Ett annat exempel är att hitta mer energieffektiva processer, för torkning av biobränsle, mjukpapper och andra produkter från skogen.
– Vissa ligger långt framme, men ytterligare forskning behövs. Det gäller inte minst utvecklingen av affärsmodeller och affärslogik. Det är här som tjänsteforskning kommer in, tillsammans med den mer teknikorienterade forskningen. Vipp har ett helhetsperspektiv där doktoranderna, oavsett ämne, reflekterar över sin forskning ur process-, miljö- och tjänsteperspektiv, säger Lars Järnström.

Vipp står för värdeskapande i fiberbaserade processer och produkter. Forskarskolan är ett samarbete mellan 16 företag inom främst pappers- och massaindustrin och Karlstads universitet. Forskarskolan startade 2011 och omfattar nu 18 doktorander.
– Att vi nu kan utvidga är ett kvitto på gott resultat hittills inom forskarskolan och vi ser fram emot att fördjupa samarbetet med företagen ytterligare, säger Lars Järnström.

Vipp forskarskola bedrivs i samarbete mellan Kemiteknik, Energi,-miljö- och byggteknik, Centrum för Tjänsteforskning på Karlstads universitet samt ett stort antal ledande företag inom främst skogsindustrin i Sverige och Finland. Forskarskolan har tre områden: Tillverknings- materialinriktad forskning (papper & massa), forskning om energi- och miljöaspekter (energi & miljö) samt forskning om värdeskapande processer och tjänsteperspektiv (tjänster). Den totala budgeten är på drygt 85 miljoner kronor för åren 2011-2019. Finansiärer är KK-stiftelsen, näringslivet och Karlstads universitet.

Fler Nyheter

flik
15
January
Nyheter
Av: m-wangestam

Utveckla ditt företag med agil kompetensutveckling

Qualifier hjälper ledare att utveckla sina verksamheter med hjälp av agil kompetensutveckling. Arbetssättet grundar sig på egna erfarenheter och har utvecklats från den praktiska verkligheten. ”Jag saknade konceptet i mina tidigare yrkesroller som produktionschef och planeringschef,” säger Simon Sachs Ståhl.

Läs mer
flik
12
January
Nyheter
Av: m-wangestam

New name and ownership for Mondi Sunne - from now OptiPack

Mondi Sunne will operate under new ownership and will be named OptiPack AB from 11 January 2018.

Läs mer
flik
8
January
Nyheter
Av: m-wangestam

Sök sommarjobb på Gruvöns bruk

Sommaren närmar och med den semestertider. Är du över 18 år och på jakt efter sommarjobb? BillerudKorsnäs Gruvöns bruk i Grums har ett stort antal spännande yrken att söka. Missa inte sista ansökningsdag – den 28 februari.

Läs mer