IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Nyheter
18 November 2014

Forskningssamverkan för fossilfri papperstillverkning

I samverkan med näringslivet kommer forskare vid Karlstads universitet genomföra en förstudie om fossilfri mjukpapperstillverkning. Projektet är delfinansierat av Energimyndigheten via Svenskt Gastekniskt Center.

Christer Gustavsson, Poyry Carl Zotterman, Paper Province Lars Nilsson, Karlstads universitet Roy Andreasson, Rexcell Bengt Axelsson, BAx TPC Anders Lindén, Valmet

– Det här projektet är ett bra exempel på hur forskningen direkt bidrar till energieffektiv produktion, säger Carl Zotterman, innovationsrådgivare i Paper Province Vinnväxt-projekt. Alla medverkande parter bidrar på olika sätt till resultatet.

Syftet med projektet är att möjliggöra produktion av mjukpapper utan användning av fossila bränslen. Medverkande företag är Rexcell, Valmet, Pöyry och Södra, alla verksamma inom inom papperstillverkningsindustrin. Förslag på processutrustning för att hantera den gröna energigasen kommer att tas fram i projektet. Det är viktigt att produktionskapaciteten kan vara på samma nivå också efter ett byte av bränsle.

– Ett mål är att identifiera och utvärdera koncept för gasgenerering, gasrening och gaseldning med ekonomisk relevans, säger Lars Nilsson, professor i energiteknik vid Karlstads universitet och projektledare. Data för hur effektivt biomassan kan nyttjas kommer att tas fram genom studier vid Rexcells produktionsanläggning i Skåpafors.

Projektet pågår till 31 december 2015 och budgeten är på cirka 1 miljon kronor. Projektet är delfinansierat av Energimyndigheten via Svenskt Gastekniskt Center.

Fler Nyheter

flik
17
November
Nyheter
Av: robert-rundberget

Europeiska cellulosaindustrins bekymrade kommentar till EU's vardande plaststrategi

Elva internationella organisationer inom olika delar av cellulosaindustrin skickade idag en bekymrad skrivelse till förste vicepresident Timmermans. Skrivelsen belyser tre riskområden som förknippas med plastanvändning och föreslår konkreta ändringar av plaststrategin innan den klubbas igenom längre fram. Så här skriver de:

Läs mer
flik
16
November
Nyheter
Av: m-wangestam

Höststopp på Stora Ensos 100-åring

Över tusen entreprenörer och hundratals av Stora Ensos egna medarbetare ska under den kommande veckan underhålla, rengöra, besikta och bygga om Skoghalls Bruk på det årliga höststoppet. Totalt utförs runt 4500 arbeten under den dryga veckan som stoppet pågår.

Läs mer
flik
16
November
Nyheter
Av: m-wangestam

Paper Province guldsponsor på European Paper Week

Om två veckor drar den 19:e upplagan av European Paper Week igång i Bryssel. En tillställning som samlar människor från hela Europas pappersindustri. Paper Province finns förstås på plats. Och inte nog med det – vi är även guldsponsorer.

Läs mer
flik
14
November
Nyheter
Av: m-wangestam

”Vi ska utnyttja att vi har en stark kinesisk ägare i ryggen”

”Så otroligt spännande”, säger Maria Hollander, vd i Paper Province, och lämnar över micken till Jens Otterstedt på Nordic Paper. Maria och alla andra i den nästan fullsatta Lars Lerin-salen på Karlstad CCC ska få höra om hur det gick till när Kina kom till Värmland.

Läs mer