IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Nyheter
10 April 2014

Forskarskolan VIPPs vårmöte

VIPP är en forskarskola där företag med koppling till massa- och pappersindustrin samarbetar med Karlstads universitet. Den 7-8 april hölls vårmöte i Kungälv där The Paper Province deltog.

Forskarskolan, som startade 2011, finansieras av KK-stiftelsen och företagen som är med i de olika forskningsprojekten. Idag arbetar 14 doktorander med olika projekt. Den första dagen på vårmötet delades deltagarna in i två grupper. Doktoranderna samlades i en och hade en egen workshop. I den andra gruppen ingick övriga, som i huvudsak var forskare från andra universitet och industrirepresentanter, för att diskutera hur man kan handleda doktoranderna på ett bättre sätt. Dagen avslutades med en gemensam middag.

Den andra dagen var förlagd till Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals AB i Bohus. Där fick deltagarna under förmiddagen lyssna på föredrag från representanter från kemiindustrin, som bland annat berättade om sitt hållbarhetsarbete och kopplingar till massa- och pappersindustrin. Under eftermiddagen fick utvalda doktorander berätta om sina pågående arbeten.

Avslutningsvis fick deltagarna en guidad tur i forskningslaboratoriet, där entusiastiska forskare berättade om sina arbeten och demonstrerade hur Akzo Nobels produkter fungerade.
— Vår- och höstmöten anordnas med workshops och seminarier för de deltagande företagen, industridoktoranderna och universitetspersonalen. Mötena innebär en möjlighet att träffa varandra och är ett viktigt forum för kunskapsöverföring, möjlighet till att nätverka samt att utveckla den tvärvetenskapliga aspekten, menar Louise Törnefalk Svanqvist, ordförande för VIPP Företagsforskarskola.

Fler Nyheter

flik
21
September
Nyheter
Av: robert-rundberget

Papper vs plast och glas - vilket förpackningsmaterial är miljövänligast?

Olika material har olika egenskaper som gör dem olika lämpade för att innehålla olika produkter och livsmedel. Frågan är: vilket material är miljövänligast om man räknar in förpackningens hela livscykel från tillverkning till användning och återvinning. Så här säger forskarna vid Karlstads universitet.

Läs mer
flik
20
September
Nyheter
Av: robert-rundberget

Nytt butikskoncept med enbart träprodukter

“Trä” Så heter en ny butik som slagit upp sina portar i Inre Hamn i Karlstad. Och sortimentet är precis vad namnet lovar.

Läs mer
flik
19
September
Nyheter
Av: m-wangestam

Projektengagemang expanderar i Indien

Paper Province medlemsföretag Projektengagemang har vunnit flera nya internationella order. De nya uppdragen betyder bland annat att de får fortsatt förtroende att konstruera ett industriellt vattenreningsverk i Saudiarabien samt ett värmekraftverk i Indien.

Läs mer
flik
19
September
Nyheter
Av: robert-rundberget

Stora Enso Skoghalls bruk firar 100 år

När ett av Värmlands största företag i förra veckan fyllde hundra år firade de med att bjuda sina anställda på familjedag i Mariebergsskogen och festkväll med trerätters på Karlstad CCC. Dessutom bjöds politiker och beslutsfattare in till ett halvdagsseminarium om hållbar utveckling, där bland andra Stora Ensos Sverigechef Per Lyrvall pratade om bioekonomins potential.

Läs mer