IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Nyheter
10 April 2014

Forskarskolan VIPPs vårmöte

VIPP är en forskarskola där företag med koppling till massa- och pappersindustrin samarbetar med Karlstads universitet. Den 7-8 april hölls vårmöte i Kungälv där The Paper Province deltog.

Forskarskolan, som startade 2011, finansieras av KK-stiftelsen och företagen som är med i de olika forskningsprojekten. Idag arbetar 14 doktorander med olika projekt. Den första dagen på vårmötet delades deltagarna in i två grupper. Doktoranderna samlades i en och hade en egen workshop. I den andra gruppen ingick övriga, som i huvudsak var forskare från andra universitet och industrirepresentanter, för att diskutera hur man kan handleda doktoranderna på ett bättre sätt. Dagen avslutades med en gemensam middag.

Den andra dagen var förlagd till Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals AB i Bohus. Där fick deltagarna under förmiddagen lyssna på föredrag från representanter från kemiindustrin, som bland annat berättade om sitt hållbarhetsarbete och kopplingar till massa- och pappersindustrin. Under eftermiddagen fick utvalda doktorander berätta om sina pågående arbeten.

Avslutningsvis fick deltagarna en guidad tur i forskningslaboratoriet, där entusiastiska forskare berättade om sina arbeten och demonstrerade hur Akzo Nobels produkter fungerade.
— Vår- och höstmöten anordnas med workshops och seminarier för de deltagande företagen, industridoktoranderna och universitetspersonalen. Mötena innebär en möjlighet att träffa varandra och är ett viktigt forum för kunskapsöverföring, möjlighet till att nätverka samt att utveckla den tvärvetenskapliga aspekten, menar Louise Törnefalk Svanqvist, ordförande för VIPP Företagsforskarskola.

Fler Nyheter

flik
13
December
Nyheter
Av: robert-rundberget

Forskning blev konst

7 december arrangerade Paper Province tillsammans med Karlstads universitet ett unikt vernissage där aktuella forskningsprojekt visades upp som konst på Karlstad CCC. Syftet var att ge näringslivet en inblick i vilken forskning som bedrivs och hur den kan användas för att stärka företagens konkurrenskraft.

Läs mer
flik
13
December
Nyheter
Av: m-wangestam

På väg mot studentliv och bi-strömmar i Kina

Om några dagar reser Tobias Söderbom Olsson och Gustav Lilliecreutz till Hong Kong. De har blivit antagna som utbytesstudenter på The Chinese University of Hong Kong. De kommer även utföra ett uppdrag åt Paper Province. ”Vi ska titta på de kinesiska sågverkens produktionskedjor och deras bi-strömmar”, säger Tobias Söderbom Olsson.

Läs mer
flik
11
December
Nyheter
Av: m-wangestam

De spanar efter en stor miljöbov på sjukhuset - plastpåsar

Landstinget i Värmland har pekat ut plastpåsar som en av tio engångsprodukter som ger stora klimatavtryck. Det är bakgrunden till att tjugo personer ger sig ut i verksamheten på sjukhuset för att undersöka hur processerna kring plastpåsar ser ut. ”Vi tittar på problem och utmaningar i en användares verklighet för att ta reda på om det kan skapa bättre lösningar”, säger Camilla Evensson, projektledare på…

Läs mer
flik
6
December
Nyheter
Av: m-wangestam

Stort engagemang för ett hållbart Hammarö

”Bygg nya hus i trä. Gör Hammarö till Sveriges bästa cykelkommun. Gör klimatsmarta upphandlingar i kommunen. Ordna en buss (av trä) som går på biobränsle till Karlstad. Få källsorteringen på Hammarö att fungera.” Kreativiteten flödar på workshopen Klimatsmart Hammarö.

Läs mer