IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Nyheter
  • image-slider
24 March 2015

Förbättrad tryckbarhet minskar onödigt materialspill

För att skapa konkurrenskraftiga förpackningar behöver bland annat tryckkvaliteten vara tillräckligt hög och ge ett enhetligt utseende mellan olika förpackningar. Detta kan uppnås utan onödigt spill om kartongmaterialen har likartade egenskaper och beter sig som förväntat i tryckpressen, enligt en ny licentiatavhandling från Vipp industriforskarskola vid Karlstad universitet.  

En förpackning är en viktig del av en produkt och har till uppgift att skydda och förvara. Dessutom ska den förmedla information om innehållet samt inbjuda till köp. Om kartongmaterialet bidrar till att fullgod tryckkvalitet nås snabbt och enkelt, kommer en större del av all kartong som tillverkas och transporteras till tryckeriet kunna användas. Därmed blir det mindre spill.

För att säkerställa att en kartong kommer att fungera bra vid tryckning, kontrolleras dess egenskaper när den tillverkas. Denna produktionskontroll skulle kunna bli ännu bättre om man utöver att se till att ytan är tillräckligt slät, även följer upp hur kartongen kommer att absorbera tryckfärg. Det indikerar hur snabbt materialet kan tryckas och hur bra information, bilder och text, kan återges.

NY MÄTMETOD

Sofia Thorman har tagit fram en ny metod som kan användas för att kontrollerar hur jämnt en kartong absorberar vätska. Tidigare har det inte funnits teknik tillgänglig för att göra denna typ av mätningar.
– Metoden ser väldigt lovande ut i de studier vi gjort hittills. Jag ser fram emot att få genomföra försöken i större skala för att bekräfta att de kan tillföra värdefull information vid kartongtillverkning på våra svenska bruk, säger Sofia Thorman, som är anställd på Innventia i Stockholm.

OJÄMN ABSORPTION GER FLAMMIGT TRYCK

Med hjälp av metoden har Sofia studerat bestruket kartongmaterial som används till vätskeförpackningar, som till exempel mjölk- och juicepaket. Resultaten pekar på att en ojämn absorption av tryckfärg kan leda till att bilder och text upplevs flammiga med en ojämn struktur. Detta skulle kunna förklara varför tryckproblem ibland uppstår trots att kartongytan är slät.

– Sofia Thorman har arbetat mycket målmedvetet och lyckats utveckla en lämplig testmetod och smarta utvärderingsrutiner, väl grundade i vetenskapliga frågeställningar. Detta gör att kartong- och förpackningstillverkande företag kan undersöka hur kartongmaterialet och bestrykningar fungerar i tillverkningsprocessen och i användarsituationer. Det är värt mycket eftersom dessa företag producerar stora volymer av kartong och förpackningar och utför mycket FoU-arbete, säger Magnus Lestelius, professor i Grafisk teknik vid Karlstads universitet och handledare vid Vipp industriforskarskola.

Läs hela avhandlingen här… Läs mer om Vipp här…

FAKTA

Arbetet har utförts vid Innventia, inom ramen för den industriella forskarskolan Vipp (Values Created in Fiber Based Processes and Products) vid Karlstads universitet, med stöd från KK-stiftelsen. Sofia Thorman presenterade sin licentiatavhandling den 5 mars 2015, ”Absorption non-uniformity characterisation and its impact on flexographic ink distribution of coated packaging boards”.

 

Fler Nyheter

flik
17
November
Nyheter
Av: robert-rundberget

Europeiska cellulosaindustrins bekymrade kommentar till EU's vardande plaststrategi

Elva internationella organisationer inom olika delar av cellulosaindustrin skickade idag en bekymrad skrivelse till förste vicepresident Timmermans. Skrivelsen belyser tre riskområden som förknippas med plastanvändning och föreslår konkreta ändringar av plaststrategin innan den klubbas igenom längre fram. Så här skriver de:

Läs mer
flik
16
November
Nyheter
Av: m-wangestam

Höststopp på Stora Ensos 100-åring

Över tusen entreprenörer och hundratals av Stora Ensos egna medarbetare ska under den kommande veckan underhålla, rengöra, besikta och bygga om Skoghalls Bruk på det årliga höststoppet. Totalt utförs runt 4500 arbeten under den dryga veckan som stoppet pågår.

Läs mer
flik
16
November
Nyheter
Av: m-wangestam

Paper Province guldsponsor på European Paper Week

Om två veckor drar den 19:e upplagan av European Paper Week igång i Bryssel. En tillställning som samlar människor från hela Europas pappersindustri. Paper Province finns förstås på plats. Och inte nog med det – vi är även guldsponsorer.

Läs mer
flik
14
November
Nyheter
Av: m-wangestam

”Vi ska utnyttja att vi har en stark kinesisk ägare i ryggen”

”Så otroligt spännande”, säger Maria Hollander, vd i Paper Province, och lämnar över micken till Jens Otterstedt på Nordic Paper. Maria och alla andra i den nästan fullsatta Lars Lerin-salen på Karlstad CCC ska få höra om hur det gick till när Kina kom till Värmland.

Läs mer