IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Nyheter
9 June 2016

Drinor bygger första avvattningspressen till kund

Drinors avvattningspress ger inte bara en 95-procentig minskning av energiförbrukningen, den ökar även produktionskapaciteten och ger en ökad processkontroll. Nu ska den första maskinen till kund byggas, i samma veva blir företaget medlemmar i Paper Province.

Avvattningspressen kan beskrivas som ett multitool, den har väldigt många användningsområden då den kan avvattna flera olika material. I ett första skede i produktutvecklingen har Drinor dock valt att rikta in sig mot pelletsmarknaden. Där ser Carl Romlin och Alex Thelander, männen bakom Drinor, stora möjligheter att göra skillnad. Det är en bransch där marginalerna inte är så stora, där efterfrågan efter en lösning för att öka vinsten är extra stor. Förhoppningen är att avvattningspressen ska kunna bidra till just detta.

”Radiobil ska bli Volvo”

I december 2014 premiärvisades den världsunika avvattningspressen. Sedan dess har mycket hänt. Innovatören bakom pressen, Stefan Sobota, har fått förstärkning. Våren 2015 rekryterades Carl och Alex för att genomföra en marknadsintroduktion. Vid rekryteringen befann de sig fortfarande vid skolbänken, de kom in i projektet som entreprenauter och gick rakt in i Paper Province och Inovas Bioexpress. Tillsammans med senior kompetens påbörjades arbetet med att känna av marknaden och hitta finansiering. Nu, drygt ett år senare, har ett företag skapats och den första kunden väntar på leverans.
– Vi skapar maskinen tillsammans med kunden. De är med i utvecklingsprojektet för att vi ska kunna ta fram en så kundanpassad maskin som möjligt. Vi beräknar att ha maskinen i drift Q1 2017, berättar Alex.

Att gå från att tillverka pilotmaskinen till att ta fram den faktiska maskinen som ska tas i bruk i industrin är ett stort steg.
– Det är som att vi har byggt en liten radiobil och nu ska bygga en riktig Volvo, säger Alex för att demonstrera skillnaden i arbetat man nu står inför.

Energiförbrukningen minskar 95 procent

Framtidspotentialen för avvattningspressen är stor. Den kan användas för avvattning av många olika material inom industrin. Bara i den svenska sågverks- och bioenergiproduktionen kan den minska energiförbrukningen motsvarande uppvärmningen av 25 000 villor och inom transportsektorn kan den minska behovet av biobränsletransporter med två tredjedelar.
– I det första steget av torkprocessen kan den minska energiförbrukningen upp till 95 procent, berättar Carl.
Dessutom ökar den produktionskapaciteten och processkontrollen.

Intresset för avvattningspressen är stort, även utanför landets gränser.
– Till en början vill vi etablera en hemmamarknad i Norden men vi har intressenter från långväga; så som Canada, Indonesien och Australien, säger Alex.
– Avvattning är ett globalt problem så det finns ett starkt intresse att hitta en lösning för torkning av biomaterial, förklarar Carl.

”Ett naturligt steg”

Drinor har sedan starten haft en koppling till Paper Province som har varit med och stöttat genom kompetens och kontakter.
– Det känns som ett naturligt steg att gå med. Det är ett fantastiskt erbjudande att vara med i ett sådant här kluster inom bioekonomi. För små och medelstora företag innebär det möjligheter till kontakter, marknads- och kommunikationsarbete som man annars inte skulle få, säger Carl.

Fler Nyheter

flik
6
July
Nyheter
Av: robert-rundberget

Dags att se förpackningen som en miljöhjälte

Förpackningar som hjälper konsumenten minska matsvinnet är framtiden. Det var panelen som diskuterade framtidens förpackningar på Paper Province seminarium ”Förpackningsevolution 3.0” under Almedalsveckan eniga om.

Läs mer
flik
30
June
Nyheter
Av: robert-rundberget

Planeringsbidrag beviljat för utveckling av tjänstetestbädd

Vinnova har beviljat 400.000 kronor i planeringsbidrag för projektet ”Testbäddar inom miljöteknikområdet”, som ska drivas av Paper Province, tillsammans med RISE Service Labs och Landstinget i Värmland. Projektet pågår mellan 1 augusti 2017 och 1 april 2018 och det övergripande målet är att skapa en testbädd där företag och akademi kan jobba tillsammans med behovsägare för att identifiera, testa och…

Läs mer
flik
30
June
Nyheter
Av: robert-rundberget

Efter civilingenjörsexamen i Kemiteknik vid Karlstads universitet

Jennifer Magnusson tog sin Civilingenjör i Kemiteknik vid Karlstads universitet 2016. Nu arbetar hon med materialutveckling på BillerudKorsnär Gruvöns bruk i Grums.

Läs mer
flik
29
June
Nyheter
Av: robert-rundberget

Rottneros utvecklar miljövänlig livsmedelsförpackning och bygger ny tillverkningslinje

Paper Province medlemsföretag Rottneros har utvecklat ett livsmedelstråg för färskmat och takeaway. Tråget som tillverkas helt med skogsråvara är återvinningsbart, förnybart och nedbrytningsbart. Den nya produkten har utvecklats på Rottneros anläggning i Sunne och där byggs just nu en helt ny tillverkningslinje för tråget. Det ska ersätta dagens plasttråg som används till exempelvis färdigmat, kött i livsmedelsbutiker samt till takeaway-produkter.

Läs mer