IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Nyheter
9 June 2016

Drinor bygger första avvattningspressen till kund

Drinors avvattningspress ger inte bara en 95-procentig minskning av energiförbrukningen, den ökar även produktionskapaciteten och ger en ökad processkontroll. Nu ska den första maskinen till kund byggas, i samma veva blir företaget medlemmar i Paper Province.

Avvattningspressen kan beskrivas som ett multitool, den har väldigt många användningsområden då den kan avvattna flera olika material. I ett första skede i produktutvecklingen har Drinor dock valt att rikta in sig mot pelletsmarknaden. Där ser Carl Romlin och Alex Thelander, männen bakom Drinor, stora möjligheter att göra skillnad. Det är en bransch där marginalerna inte är så stora, där efterfrågan efter en lösning för att öka vinsten är extra stor. Förhoppningen är att avvattningspressen ska kunna bidra till just detta.

”Radiobil ska bli Volvo”

I december 2014 premiärvisades den världsunika avvattningspressen. Sedan dess har mycket hänt. Innovatören bakom pressen, Stefan Sobota, har fått förstärkning. Våren 2015 rekryterades Carl och Alex för att genomföra en marknadsintroduktion. Vid rekryteringen befann de sig fortfarande vid skolbänken, de kom in i projektet som entreprenauter och gick rakt in i Paper Province och Inovas Bioexpress. Tillsammans med senior kompetens påbörjades arbetet med att känna av marknaden och hitta finansiering. Nu, drygt ett år senare, har ett företag skapats och den första kunden väntar på leverans.
– Vi skapar maskinen tillsammans med kunden. De är med i utvecklingsprojektet för att vi ska kunna ta fram en så kundanpassad maskin som möjligt. Vi beräknar att ha maskinen i drift Q1 2017, berättar Alex.

Att gå från att tillverka pilotmaskinen till att ta fram den faktiska maskinen som ska tas i bruk i industrin är ett stort steg.
– Det är som att vi har byggt en liten radiobil och nu ska bygga en riktig Volvo, säger Alex för att demonstrera skillnaden i arbetat man nu står inför.

Energiförbrukningen minskar 95 procent

Framtidspotentialen för avvattningspressen är stor. Den kan användas för avvattning av många olika material inom industrin. Bara i den svenska sågverks- och bioenergiproduktionen kan den minska energiförbrukningen motsvarande uppvärmningen av 25 000 villor och inom transportsektorn kan den minska behovet av biobränsletransporter med två tredjedelar.
– I det första steget av torkprocessen kan den minska energiförbrukningen upp till 95 procent, berättar Carl.
Dessutom ökar den produktionskapaciteten och processkontrollen.

Intresset för avvattningspressen är stort, även utanför landets gränser.
– Till en början vill vi etablera en hemmamarknad i Norden men vi har intressenter från långväga; så som Canada, Indonesien och Australien, säger Alex.
– Avvattning är ett globalt problem så det finns ett starkt intresse att hitta en lösning för torkning av biomaterial, förklarar Carl.

”Ett naturligt steg”

Drinor har sedan starten haft en koppling till Paper Province som har varit med och stöttat genom kompetens och kontakter.
– Det känns som ett naturligt steg att gå med. Det är ett fantastiskt erbjudande att vara med i ett sådant här kluster inom bioekonomi. För små och medelstora företag innebär det möjligheter till kontakter, marknads- och kommunikationsarbete som man annars inte skulle få, säger Carl.

Fler Nyheter

flik
23
October
Nyheter
Av: m-wangestam

Framtidens företag på EU-event – tre av dem från Paper Province

Tolv europeiska företag samlades i Göteborg förra veckan för att delta i BioLinX Finance Academy. Sex av de tolv var svenska, varav tre med koppling till Paper Province – TechPep, Modvion och Drinor. ”Att hälften av de svenska bolagen har koppling till oss visar på styrkan i regionen. Det är svårt att starta innovationsföretag inom skogsindustri. Det krävs en kombination av industri- och affärskunnande – och det…

Läs mer
flik
20
October
Nyheter
Av: m-wangestam

Nationell kraftsamling kring industriell symbios

Paper Province deltog nyligen på en kraftsamling för industriell symbios. Företag, akademi och offentlig sektor från stora delar av landet samlades på Sotenäs Symbioscentrum i Kungshamn för att diskutera hur industriell symbios kan fortsätta utvecklas på både lokal och nationell nivå.

Läs mer
flik
18
October
Nyheter
Av: m-wangestam

Ecostrate gör guld av avfallet

Nej, det är inte en drink Marina Kristiansson har i glaset. Det är kattströ och en gnutta guld. En kombination som visar vad hennes företag Ecostrate sysslar med – att få andra att inse vilka miljömässiga och ekonomiska vinster de kan göra av sitt avfall. ”Om du kör avfallet till en tipp kostar det dig pengar. Men om du tittar…

Läs mer
flik
11
October
Nyheter
Av: robert-rundberget

Klänning av papper från Nordic Paper

Smart Textiles vid Högskolan i Borås har tillverkat en klänning av kraftpapper från Nordic Paper.

Läs mer