IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Nyheter
9 June 2016

Drinor bygger första avvattningspressen till kund

Drinors avvattningspress ger inte bara en 95-procentig minskning av energiförbrukningen, den ökar även produktionskapaciteten och ger en ökad processkontroll. Nu ska den första maskinen till kund byggas, i samma veva blir företaget medlemmar i Paper Province.

Avvattningspressen kan beskrivas som ett multitool, den har väldigt många användningsområden då den kan avvattna flera olika material. I ett första skede i produktutvecklingen har Drinor dock valt att rikta in sig mot pelletsmarknaden. Där ser Carl Romlin och Alex Thelander, männen bakom Drinor, stora möjligheter att göra skillnad. Det är en bransch där marginalerna inte är så stora, där efterfrågan efter en lösning för att öka vinsten är extra stor. Förhoppningen är att avvattningspressen ska kunna bidra till just detta.

”Radiobil ska bli Volvo”

I december 2014 premiärvisades den världsunika avvattningspressen. Sedan dess har mycket hänt. Innovatören bakom pressen, Stefan Sobota, har fått förstärkning. Våren 2015 rekryterades Carl och Alex för att genomföra en marknadsintroduktion. Vid rekryteringen befann de sig fortfarande vid skolbänken, de kom in i projektet som entreprenauter och gick rakt in i Paper Province och Inovas Bioexpress. Tillsammans med senior kompetens påbörjades arbetet med att känna av marknaden och hitta finansiering. Nu, drygt ett år senare, har ett företag skapats och den första kunden väntar på leverans.
– Vi skapar maskinen tillsammans med kunden. De är med i utvecklingsprojektet för att vi ska kunna ta fram en så kundanpassad maskin som möjligt. Vi beräknar att ha maskinen i drift Q1 2017, berättar Alex.

Att gå från att tillverka pilotmaskinen till att ta fram den faktiska maskinen som ska tas i bruk i industrin är ett stort steg.
– Det är som att vi har byggt en liten radiobil och nu ska bygga en riktig Volvo, säger Alex för att demonstrera skillnaden i arbetat man nu står inför.

Energiförbrukningen minskar 95 procent

Framtidspotentialen för avvattningspressen är stor. Den kan användas för avvattning av många olika material inom industrin. Bara i den svenska sågverks- och bioenergiproduktionen kan den minska energiförbrukningen motsvarande uppvärmningen av 25 000 villor och inom transportsektorn kan den minska behovet av biobränsletransporter med två tredjedelar.
– I det första steget av torkprocessen kan den minska energiförbrukningen upp till 95 procent, berättar Carl.
Dessutom ökar den produktionskapaciteten och processkontrollen.

Intresset för avvattningspressen är stort, även utanför landets gränser.
– Till en början vill vi etablera en hemmamarknad i Norden men vi har intressenter från långväga; så som Canada, Indonesien och Australien, säger Alex.
– Avvattning är ett globalt problem så det finns ett starkt intresse att hitta en lösning för torkning av biomaterial, förklarar Carl.

”Ett naturligt steg”

Drinor har sedan starten haft en koppling till Paper Province som har varit med och stöttat genom kompetens och kontakter.
– Det känns som ett naturligt steg att gå med. Det är ett fantastiskt erbjudande att vara med i ett sådant här kluster inom bioekonomi. För små och medelstora företag innebär det möjligheter till kontakter, marknads- och kommunikationsarbete som man annars inte skulle få, säger Carl.

Fler Nyheter

flik
18
May
Nyheter
Av: m-wangestam

Hur får vi mer guld ur den gröna skogen?

Rubrikfrågan var en av utmaningarna som ett gäng ingenjörer klurade över på en workshop, en så kallad tänktank, under gårdagen. Sverige är fullt av möjligheter och ingenjörerna är bra på att se dem. Det var anledningen till att Sveriges ingenjörer bjöd in yrkesgruppen för att tänka nytt och hitta tekniska lösningar på regionala angelägenheter – för Karlstads del handlade det om skogen.

Läs mer
flik
17
May
Nyheter
Av: m-wangestam

Paper Province på spaning i Düsseldorf

Världens största förpackningsmässa – Interpack i Düsseldorf – avslutades förra veckan. Vår projektledare Peter Edberg var på plats och överväldigades av intryck. 2 865 företag visade upp sin verksamhet i nitton hallar (stort som 37 fotbollsplaner) och bland besökarna fanns 168 länder representerade. “Det var glädjande att se så många aktörer som tänker på matsvinn och strävar efter smarta nedbrytbara förpackningar.…

Läs mer
flik
15
May
Nyheter
Av: m-wangestam

Innovativa studenter tävlade i nytänkande

Kreativiteten flödade när Paper Province anordnade innovationsrace. Tio studenter presenterade lösningar på hur biobaserade sängkläder skulle kunna användas i sjukvårdens sängar. “Strålande insatser. Imponerande och nytänkande”, tyckte juryn.

Läs mer
flik
10
May
Nyheter
Av: robert-rundberget

Citat från Gen(i)us

“Det är samma med personlig utveckling som med träning – om den inte gör ont spelar den ingen roll”. Musse Hallelvall.  

Läs mer