IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Nyheter
  • image-slider
27 April 2015

”Det här är en världsunik anläggning”

Ja, i Bäckhammar finns en världsunik anläggning. Där, närmare bestämt i LignoBoost Demo ABs demonstrationsanläggning, framställs nämligen 96-98-procentigt rent lignin. Som det senaste tillskottet bland våra medlemmar hälsar vi dem välkomna till Paper Province.

Demonstrationsanläggningen för LignoBoost i Bäckhammar invigdes 2007. Den drivs av Innventias dotterbolag LignoBoost Demo AB. På anläggningen i Bäckhammar arbetar fem personer, platschefen Stefan Andersson samt fyra skiftarbetare.
– Vi arbetar med forsknings- och utvecklingsprojekt rörande utvecklingen av processen för att ta ut lignin ur svartlut. Svartluten produceras på Nordic Paper Bäckhammars bruk, som ligger bredvid och pumpas över hit, berättar Per Tomani, ansvarig för ligninområdet vid Innventia.
Ligninet används sedan som råvara för att utveckla olika ligninapplikationer. Genom att separera ligninet kan dess olika delar användas till energi, kemikalier och olika material.
– Vi har till exempel genomfört ett projekt med Karlstads universitet där vi använder lignin som bindmedel i bränslepellets med goda resultat. Vi har tillverkat stora mängder lignin och eldat lignin som pulver i en fullstor mesaugn i ett massabruk. Flera tusen ton har använts som energiråvara i Värtaverket i Stockholm, berättar Per.

LignoBoost

VÄRLDSUNIK PLATS

Ligninanläggningen är en världsunik plats där man kan separera och rena upp lignin med hjälp av många olika tekniker, inte bara enligt LignoBoost-processen.
– Vi kör till exempel membranfiltrering och centrifuger, samt kombinerar flera olika tekniker. Flexibiliteten är oerhört viktig för den forskning och utveckling vi bedriver med siktet mot att använda lignin i betydligt mer högvärdiga produkter, till exempel kolfiber.
– Inte någon annanstans forskar man med hjälp av samma unika infrastruktur. Inte heller utvinns så rent sulfatlignin någon annanstans. Möjligheterna och potentialen med anläggningen är stora då det är en relativt stor anläggning som är ihopkopplad med ett massabruk. Anläggningen är flexibel, man kan ta emot svartlut även från andra bruk för tester, och personalen har mycket stor erfarenhet som de samlat på sig under åren.

FLER PROJEKT OCH MER LIGNIN

Sedan starten 2007 har själva ligninproduktionen minskat, ett större fokus har istället hamnat på forskning inom området. Under 2014 bedrevs ett tiotal projekt på anläggningen. Ett av dem var Lignofuel-programmet.

– Det är typ ett program med flera olika projekt inom process- och energiproduktutveckling som vi jobbar med tillsammans med Energimyndigheten, Södra, Stora Enso, Valmet och Fortum. Projektet omsätter knappt 50 miljoner kronor.
I ett av programmets projekt har man med framgång undersökt möjligheten att göra lignin pumpbart genom att blanda det med tallbeckolja. Man har även förstärkt pellets för att minska smul vid hantering.

LignoBoost Demo AB har tillsammans med moderbolaget Innventia många bollar i luften. Dock har man kapacitet att göra mer.
– Vi vill kunna utnyttja den här anläggningen till att driva fler projekt, vilket inte enbart behöver betyda tillverkning av lignin. Vi välkomnar intressenter som ser värdet i att utnyttja de möjligheter som finns i anläggningen, säger Per.
Framtidsvisionen är att utveckla anläggningen till ett bioraffinaderi där ved, sågspån, avverkningsrester och svartlut förädlas till kemikalier, material och högvärdig energi.
– En del av de tio miljoner ton lignin som årligen eldas upp i Sverige för att generera ånga och el skulle kunna användas för att ta fram kolfiber, aktivt kol eller bindemedel så som lim. Dessutom skulle en stor möjlighet att producera biodrivmedel (diesel, bensin och jetbränsle) öppnas upp, säger Peter Axegård, ansvarig för bioraffinering vid Innventia.

FAKTA OM LIGNIN

Lignin är en aromatisk förening som ingår i växters cellväggar. Det är det som gör trädet hårt och håller ihop det. Ämnet är ett av de mest allmänt förekommande organiska föreningarna i naturen. Lignin kan användas i kemiska byggstenar till bland annat plast, parfymer, medicin och tillsatser för livsmedel. Lignin används i sulfatmassabruk idag främst för att generera ånga (värme och el) via förbränning i sodapannan. Ämnet har dock stor potential när det till exempel kommer till framställning av kolfibrer, lim, plast, aktivt kol samt dispergeringsmedel samt produktion av finkemikalier.

Lär mer om själva tekniken LignoBoost 
Läs mer om LignoBoost Demo AB 

FÖR MER INFORMATION

Kontakta Stefan Andersson, platschef på LignoBoost Demo AB
0768-76 70 95, stefan.andersson@innventia.com

 

 

Fler Nyheter

flik
17
November
Nyheter
Av: robert-rundberget

Europeiska cellulosaindustrins bekymrade kommentar till EU's vardande plaststrategi

Elva internationella organisationer inom olika delar av cellulosaindustrin skickade idag en bekymrad skrivelse till förste vicepresident Timmermans. Skrivelsen belyser tre riskområden som förknippas med plastanvändning och föreslår konkreta ändringar av plaststrategin innan den klubbas igenom längre fram. Så här skriver de:

Läs mer
flik
16
November
Nyheter
Av: m-wangestam

Höststopp på Stora Ensos 100-åring

Över tusen entreprenörer och hundratals av Stora Ensos egna medarbetare ska under den kommande veckan underhålla, rengöra, besikta och bygga om Skoghalls Bruk på det årliga höststoppet. Totalt utförs runt 4500 arbeten under den dryga veckan som stoppet pågår.

Läs mer
flik
16
November
Nyheter
Av: m-wangestam

Paper Province guldsponsor på European Paper Week

Om två veckor drar den 19:e upplagan av European Paper Week igång i Bryssel. En tillställning som samlar människor från hela Europas pappersindustri. Paper Province finns förstås på plats. Och inte nog med det – vi är även guldsponsorer.

Läs mer
flik
14
November
Nyheter
Av: m-wangestam

”Vi ska utnyttja att vi har en stark kinesisk ägare i ryggen”

”Så otroligt spännande”, säger Maria Hollander, vd i Paper Province, och lämnar över micken till Jens Otterstedt på Nordic Paper. Maria och alla andra i den nästan fullsatta Lars Lerin-salen på Karlstad CCC ska få höra om hur det gick till när Kina kom till Värmland.

Läs mer