IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Nyheter
24 August 2017

1,75 kvadratkilometer bioekonomisk innovationsrikedom

Borregaard bioraffinaderi i Sarpsborg lägger 5-6 procent av sin omsättning på forskning och utveckling. ”Eftersom vi är en så liten aktör har vi valt att satsa på spetsprodukter. Vi kan inte konkurrera med bulkvaror”, berättar Endre Steinbru, som guidar runt den delegation från Paper Province som gjorde studiebesök på det norska bruket under veckan.

Trakten kring Sarpsborg har alltid levt på skogen och träbearbetning. Just den här fabriken togs i bruk redan 1892 för att producera pappersmassa. När fabriken 1922 började göra silkescellulosa till viskostillverkning började pappersmassan som produkt bli allt mindre viktig för företaget, men det dröjde fram till 1987 innan man helt slutade tillverka pappersmassa. Idag produceras specialcellulosa, lignin, vanillin, bioetanol och mikrofibriller som i sin tur används i ett stort antal produkter världen över.

Endre Steinbru guidade runt en delegation från Paper Province vid Borregaards bioraffinaderi i Sarpsborg, Norge

Rationell organisation

Bruksområdet som ligger mitt i staden Sarpsborg är gigantiskt. 3,5 kilometer långt och en halv kilometer brett. Älven Glomma skär genom området med våldsam kraft, och historiskt har den varit nödvändig för att tillgodose energibehovet. Idag producerar bruket den mesta av energin som förbrukas, men Glomma bidrar fortfarande till produktionen.

Borregaard har lagt stora resurser på att effektivisera sin organisation. Resultatet är att man idag styr 16 av 20 delfabriker från ett och samma toppmoderna kontrollrum förlagt mitt i det gigantiska fabriksområdet. Enligt Endre Steinbru är Borregaards styrka att snabbt kunna ställa om och utveckla nya produkter och kvaliteter.

– Under många år har vi inte fått ta ut mer timmer än tio tusen ton. Så om vi velat öka vår omsättning har vi varit tvungna att lära oss att göra mer högförädlade produkter och använda råvaran smartare. Idag använder vi så gott som hela träet, och det lilla vi inte kan göra produkter av använder vi för energiproduktion.

Innovation viktigt

En viktig del av Borregaards strategi är innovation. Enligt företagets definition är alla aktiviteter som ger kunden ett högre värde innovationer. Idag kommer hela 17 procent av försäljningen från produkter som bara funnits i fem år.
En ny produkt som företaget tror mycket på är Exilva, som består av mikrofibillär cellulosa, eller MFC. En produkt som har förmåga att binda stora mängder vatten och påverka viskositeten hos ämnen, och som dessutom har unika film- och barriäregenskaper som kan bidra till att skapa bättre förpackningar i framtiden.

Anni Karppinen forskar om mikrofibrillär cellulosa vid Borregaards bioraffinaderi i Sarpsborg, Norge

Forskaren Anni Karppinen berättar att bruket tillverkar 1000 ton MFC årligen i en nybyggd produktionsanläggning. Exilva används främst inom områden som komponent i lim, färger, kroppsvårdsprodukter, byggprodukter, jordbruk, bestrykning och rengöringsmedel, men utveckling sker också för användning i batterier, papper och förpackningar, oljeproduktion och i kompositer.

 

 

Fler Nyheter

flik
17
November
Nyheter
Av: robert-rundberget

Europeiska cellulosaindustrins bekymrade kommentar till EU's vardande plaststrategi

Elva internationella organisationer inom olika delar av cellulosaindustrin skickade idag en bekymrad skrivelse till förste vicepresident Timmermans. Skrivelsen belyser tre riskområden som förknippas med plastanvändning och föreslår konkreta ändringar av plaststrategin innan den klubbas igenom längre fram. Så här skriver de:

Läs mer
flik
16
November
Nyheter
Av: m-wangestam

Höststopp på Stora Ensos 100-åring

Över tusen entreprenörer och hundratals av Stora Ensos egna medarbetare ska under den kommande veckan underhålla, rengöra, besikta och bygga om Skoghalls Bruk på det årliga höststoppet. Totalt utförs runt 4500 arbeten under den dryga veckan som stoppet pågår.

Läs mer
flik
16
November
Nyheter
Av: m-wangestam

Paper Province guldsponsor på European Paper Week

Om två veckor drar den 19:e upplagan av European Paper Week igång i Bryssel. En tillställning som samlar människor från hela Europas pappersindustri. Paper Province finns förstås på plats. Och inte nog med det – vi är även guldsponsorer.

Läs mer
flik
14
November
Nyheter
Av: m-wangestam

”Vi ska utnyttja att vi har en stark kinesisk ägare i ryggen”

”Så otroligt spännande”, säger Maria Hollander, vd i Paper Province, och lämnar över micken till Jens Otterstedt på Nordic Paper. Maria och alla andra i den nästan fullsatta Lars Lerin-salen på Karlstad CCC ska få höra om hur det gick till när Kina kom till Värmland.

Läs mer