IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Nyheter
  • image-slider
  • image-slider
22 December 2014

150 miljoner fler 1-liters förpackningar kan lastas ut från Stora Enso Skoghalls Bruk

Det senaste i raden av investeringsprojekt på bruket är kanske inte så stort till investeringsbeloppet, men effekten är desto större. Tack vare en smartare rullhantering kan man numera lasta ut kartong motsvarande 150 miljoner fler 1-liters förpackningar varje år från Skoghalls Bruk.

De båda kartongmaskinerna på Skoghalls Bruk trimmas ständigt och produktionskapaciteten är nu uppe i 780 000 ton per år. Efter kartongmaskinerna ska rullarna packas in med omslag och etiketteras för att sedan lastas ut av truckförarna till tåg eller lastbil för vidare transport till brukets kunder runt om i världen.

FLASKHALSAR SOM DRAGIT NER PRODUKTIONSTAKTEN

Tyvärr har packeteringen och utlastningen varit flaskhalsar i produktionen under lång tid. Ibland har det varit så trögt i dessa delar att kartongmaskinerna har varit tvungna att slå ner på produktionstakten, vilket givetvis inte är positivt.

För att komma till rätta med detta så har det varit många kloka hjärnor som tillsammans funderat och klurat ut vilken lösning som skulle vara smartast och effektivast.

HÅL I VÄGGEN BÄSTA LÖSNINGEN

Det visade sig att den bästa lösningen blev att göra ett hål rätt genom väggen mellan packeteringen och utlastningen. Genom att göra ett hål i väggen och bygga en utlastningsbrygga med en särskild fallucka blev det en smartare logistik i rullhanteringen.
”Men själva kärnan i lösningen är att vi inte längre sorterar kartongrullarna i onödan. Tidigare gick alla rullar via hiss ner till särskilda sorteringsfickor. Nu läses rullarnas etiketter av och via komplex IT-programmering känner systemet av om rullarna hör ihop. De rullar som hör ihop åker direkt ut till truckarna via den nya utlastningsbryggan och hoppar helt enkelt över hissen och sorteringsfickorna”, förklarar Richard Morén, projektledare.

Kapaciteten ökar på sätt genom smartare rullhantering. Det blir en mycket mer effektiv logistik i rullhanteringen. Rullflödet ökar från 13,5 till 15 rullar var 10:e minut.
”Det gör att kartong motsvarande 150 miljoner fler 1-liters förpackningar nu kan lastas ut från Skoghalls Bruk, säger Richard Morén.

Det här är ett riktigt tvärvetenskapligt projekt med ett modernt tänk och ett nära samarbete mellan projektmedlemmar, underhåll och produktion.
”Det är inte så mycket i detta projekt som syns för ögat men det är väldigt komplex IT-programmering som finns inbyggt i detta intelligenta system, berättar Richard Morén.

LITET PROJEKT MED STOR EFFEKT

Detta projekt ökar produktionssäkerheten. Det är även bra ur kvalitets- och säkerhetssynpunkt. Det blir även bättre arbetsmiljö för truckförarna, som nu får ett jämnare flöde av rullar.
”I detta projekt har det investerats 12, 5 miljoner kronor, vilket får ses som ett mindre investeringsbelopp på bruket. Men detta projekt är ett bevis på att en mindre investering också kan ge stor effekt. Vi fortsätter att hela tiden utveckla Skoghalls Bruk genom både små och stora förbättringsprojekt. Vi får aldrig stanna upp utan måste alltid se till att förbättra oss för att stärka vår konkurrenskraft, avslutar Richard Morén.

FAKTA

  • Projekt: Utökad utlastningskapacitet på Skoghalls Bruk
  • Investeringsbelopp: 12,5 miljoner SEK
  • Projektet startades: oktober 2013
  • Projektet driftsattes: december 2014
  • Effekt: Kartong motsvarande 150 miljoner fler 1-liters förpackningar kan årligen lastas ut från Skoghalls Bruk
  • Projektledare: Richard Morén

Fler Nyheter

flik
22
September
Nyheter
Av: m-wangestam

Tre minuter om Klimatsmart innovation

Peter Edberg (till vänster i soffan) är projektledare på Paper Province. Han berättar om Klimatsmart innovation för intresserade åhörare och företagsgrannar i Innovation Park. Konceptet heter Keep talking och går ut på att pitcha vad man sysslar med – på tre minuter.

Läs mer
flik
21
September
Nyheter
Av: robert-rundberget

Papper vs plast och glas - vilket förpackningsmaterial är miljövänligast?

Olika material har olika egenskaper som gör dem olika lämpade för att innehålla olika produkter och livsmedel. Frågan är: vilket material är miljövänligast om man räknar in förpackningens hela livscykel från tillverkning till användning och återvinning. Så här säger forskarna vid Karlstads universitet.

Läs mer
flik
20
September
Nyheter
Av: robert-rundberget

Nytt butikskoncept med enbart träprodukter

“Trä” Så heter en ny butik som slagit upp sina portar i Inre Hamn i Karlstad. Och sortimentet är precis vad namnet lovar.

Läs mer
flik
19
September
Nyheter
Av: m-wangestam

Projektengagemang expanderar i Indien

Paper Province medlemsföretag Projektengagemang har vunnit flera nya internationella order. De nya uppdragen betyder bland annat att de får fortsatt förtroende att konstruera ett industriellt vattenreningsverk i Saudiarabien samt ett värmekraftverk i Indien.

Läs mer