IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Nyheter
  • image-slider
2 December 2014

100.000 stipendiekronor till karlstadsstudenter

Vinden är en förnyelsebar energikälla där det finns mycket att hämta! Om man gör det på rätt sätt vill säga, vilket civilingenjörsstudenterna Helena Nydahl och Annica Marmolin har gjort! För att utveckla sin idé tilldelas de stipendium på 100 000 kronor från Ljungbergsfondens Teknikerjakten. Annica och Helena har planerat sitt projekt i ett års tid och nu får de äntligen möjligheten att sätta planerna i verket!

BERÄTTA OM ER IDÉ

Idén går ut på skapa ett förnybar energilager i form av tryckluft, på ett sätt att överskottsenergin inte går till spillo. Det finns pågående forskning och utvecklingsarbete inom energilagring eftersom området är intressant och bidrar till en hållbar utveckling.

Det finns ett antal anläggningar runt om i världen som använder tryckluft som energilager, tekniken heter Compressed Air Energy Storage (CAES), med syftet att producera el. Vår idé går ut på att driva en kompressor med hjälp av ett vindkraftverk. Idén skiljer sig från befintlig teknik då vi vill använda oss av en rörelseenergi-driven kompressor istället för eldriven. Vi ser också möjligheten att använda tryckluften direkt, inte producera el. Examensarbetet kommer rikta in sig på pappersindustrin, där man renar vatten med tryckluft, men användningsområdena är många fler än så.

Pengarna från Ljungbergsfonden kommer användas för att bygga en pilotanläggning, så där kommer en hel del av vår tid framöver att läggas. För oss civilingenjörer är utbildningen väldigt teoretisk men Ljungbergsfonden har gett oss en unik chans att utvecklas som ingenjörer och entreprenörer då vi ska applicera teorin i parktiken.

HUR HAR DRIVHUSET HJÄLPT ER?

Drivhuset har pushat oss i vårt entreprenörskap genom vägledning och utbildningar, de har fått oss att våga satsa! Med sina event och anställda har Drivhuset gett oss möjligheten att skapa ett bra och utbrett nätverk. Drivhuset har även fått oss att inse att vi är entreprenörer och att en karriär inom entreprenörskap är möjlig!

HUR SER FRAMTIDEN UT?

Nästa steg är att skriva examensarbete om idén. Vi har även planerat in resor för att träffa företag inom branschen och nätverka vilket förhoppningsvis kommer ge oss ännu djupare förståelse och bättre slutrapport. I mars ska vi till Tyskland på en mässa som handlar om lagring av förnybar energi och för att vi ska kunna få se en CAES-anläggning i verkligheten planerar vi även en resa till USA, där världsledarna inom tekniken finns.

Fler Nyheter

flik
13
December
Nyheter
Av: robert-rundberget

Forskning blev konst

7 december arrangerade Paper Province tillsammans med Karlstads universitet ett unikt vernissage där aktuella forskningsprojekt visades upp som konst på Karlstad CCC. Syftet var att ge näringslivet en inblick i vilken forskning som bedrivs och hur den kan användas för att stärka företagens konkurrenskraft.

Läs mer
flik
13
December
Nyheter
Av: m-wangestam

På väg mot studentliv och bi-strömmar i Kina

Om några dagar reser Tobias Söderbom Olsson och Gustav Lilliecreutz till Hong Kong. De har blivit antagna som utbytesstudenter på The Chinese University of Hong Kong. De kommer även utföra ett uppdrag åt Paper Province. ”Vi ska titta på de kinesiska sågverkens produktionskedjor och deras bi-strömmar”, säger Tobias Söderbom Olsson.

Läs mer
flik
11
December
Nyheter
Av: m-wangestam

De spanar efter en stor miljöbov på sjukhuset - plastpåsar

Landstinget i Värmland har pekat ut plastpåsar som en av tio engångsprodukter som ger stora klimatavtryck. Det är bakgrunden till att tjugo personer ger sig ut i verksamheten på sjukhuset för att undersöka hur processerna kring plastpåsar ser ut. ”Vi tittar på problem och utmaningar i en användares verklighet för att ta reda på om det kan skapa bättre lösningar”, säger Camilla Evensson, projektledare på…

Läs mer
flik
6
December
Nyheter
Av: m-wangestam

Stort engagemang för ett hållbart Hammarö

”Bygg nya hus i trä. Gör Hammarö till Sveriges bästa cykelkommun. Gör klimatsmarta upphandlingar i kommunen. Ordna en buss (av trä) som går på biobränsle till Karlstad. Få källsorteringen på Hammarö att fungera.” Kreativiteten flödar på workshopen Klimatsmart Hammarö.

Läs mer