Valmet (Sommaro)

VÄRLDSLEDANDE TOTALLEVERANTÖR

Valmet Corporation är en världsledande totalleverantör av utrustning och tjänster till den globala pappers- och massaindustrin. Affärslinjen har ca 2 200 medarbetare i 22 länder och med det bredaste produktutbudet på marknaden förbättrar vi våra kunders produkter, produktivitet och lönsamhet. Vi erbjuder produkter för ved/flishantering, kemisk och mekanisk massaproduktion, kausticering samt massatorkning.

I Karlstad har Valmet AB:s affärsområde Pulp & Energy två enheter med ca 165 medarbetare, varav Service Center har ca 25 medarbetare.

Relaterade nyheter