Valmet AB (Lamberget)

VÄRLDSLEDANDE INOM MASSA- & PAPPER

Valmet AB (Lamberget) har ca 570 anställda och levererar kompletta pappersbruk, maskiner och tillhörande utrustning för mjukpapperstillverkning, för papperstillverkare världen över. Vi erbjuder också service och eftermarknadsprodukter inom affärsområdena papper, kartong och fiber. Till verksamheten hör ett gjuteri med kapacitet att producera stora och tunga komponenter, främst till pappersindustrin och vindkraftsindustrin. I vårt Tissue Technology Center med fullskaliga, flexibla pilotmaskiner kan både vi och våra kunder kan testa och verifiera ny teknik och nya processer.

Relaterade nyheter