Delete

Delete är ett av Nordens ledande fullserviceföretag inom miljötjänster. Vi erbjuder våra kunder verksamhetskritiska tjänster som kräver expertis och utrustning. Vi är verksamma inom tre affärsområden:

  • Industri- och fastighetsservice
  • Rivning
  • Återvinning och avfallshantering (Finland)

Delete grundades 2010 och sysselsätter idag cirka 1000 professionella medarbetare i Sverige och Finland. Huvudkontoret finns i Helsingfors och verksamheten på över 30 orter, varav 13 finns i Sverige. Kontoret i Karlstad är medlemmar i Paper Province.

2017 omsatte Delete ca 200 miljoner Euro proforma (lagstadgad ca 177 miljoner Euro). I Sverige består Delete av Delete Service AB som är den operativa delen och Delete Sweden AB som är moderbolaget. Delete Group har sitt säte i Finland.

Deletes verksamhet i Sverige är certifierad enligt ISO 9001 och 14001 samt OHSAS 18001.

Relaterade nyheter