ABB Business Center

VÅR VISION:

Som ett av världens ledande teknikföretag hjälper vi våra energi- och industrikunder att använda elkraft och att på ett effektivt vis öka produktiviteten och minska miljöpåverkan på ett hållbart sätt.

VÅR UPPGIFT:

Att bygga värde, prestanda och ledarskap inom ABB kräver ansvar, respekt och beslutsamhet. Att ta ansvar och agera med respekt och beslutsamhet gör det möjligt att bevara och utveckla ABB:s traditionellt starka sidor – vårt tekniska ledarskap, vår pionjäranda och vår lokala närvaro. Det är vårt arv, och vår framtid.Nyckeln till framgång ligger i hur bra vi alla förstår och anammar affärsprinciperna – genom att ta personligt, professionellt och gemensamt ansvar, visa respekt för andras åsikter och behov och målmedvetet satsa på att vinna.

VÅR SLOGAN:

”Power and productivity for a better world”

Relaterade nyheter