WermKon AB

WermKon, Wermlands Konsult Karlstad AB, är ett företag bestående av ingenjörer som specialiserar sig på konsultuppdrag inom miljö, industri och energi. Företaget är lokaliserat i Karlstad och bildades januari 2015 men erfarenheten sträcker sig från mitten av 90-talet. Beställarna finns både hos statliga och privata aktörer.

Vi är certifierade skyddsrumssakkunniga och vi jobbar enligt ISO 9001 och ISO 14001. Certifiering under 2015.

TJÄNSTER INOM MILJÖ

Projektledning och Projektstyrning
Övergripande projekstyrning
Beställarstöd/Rådgivning
Myndighetskontakt
Kvalificerat stöd till Byggherrar, BAS-P och BAS-U
Mark & Material
Saneringsledning
Rivningsledning
Inventering farligt avfall
Arbetsmiljö
Systematisk arbetsmiljö
Fysisk arbetsmiljö
HSM-Hälsa, Säkerhet och Miljö
Riskbedömningar/riskanalyser
Kemiska hälsorisker

TJÄNSTER INOM INDUSTRI OCH ENERGI

Projektledning och Projektstyrning
Övergripande projektstyrning
Tid och Resursplanering
Ekonomistyrning/Uppföljning
Dokumenthantering
Inköp/Kontrakt
Riskanalys
Projektledning/Disciplinledning
Projekteringsledning
Anläggningskonstruktion
Rör konstruktion
Montageövervakning

KONTAKT

Du når oss på:
070-850 96 36, lena@wermkon.se
070-244 02 59, angelica@wermkon.se

För mer information kan du även besöka www.wermkon.se