IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Medlemmar

Ragn-Sells AB

logo
Adress
Ragn-Sells AB/Industrientreprenader

Väderholmens Gård , Box 952
191 29 Sollentuna

Kontaktperson
Jan Viking Larsson

Ragn-Sells Industrientreprenad är specialiserad på att leda, genomföra och utveckla funktionslösningar för processindustrin. Detta genom att effektivisera processen inom avfallsområdet. I utbudet ingår omhändertagande av processavfall, slam, aska, farligt och icke farligt avfall, marksaneringar, revisons- och underhållstjänster, drift och avslut av deponier samt behovsanpassade serviceåtaganden.
Antal anställda i Karlstad är 11 personer.

mapicon

Nyheter om medlemsföretag