IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Medlemmar

logo
headerimage
Adress
BBI Sverige AB

Södra Industrigatan 8

685 34 Torsby

Kontaktperson
Peter Löfvenholm

BioBag International AS är ett världsledande företag inom utveckling, tillverkning och marknadsföring av certifierat komposterbara och biologiskt nedbrytbara produkter. Vi har ett globalt nätverk av försäljnings- och tillverkningspartners. BioBags komposterbara och biologiskt nedbrytbara produktsortiment är det största och mest omfattande på marknaden. Våra huvudsakliga mål kombinerar fokus på de befintliga produkternas kvalitet och innovation av nya produkter och koncept.

Produkterna brukar delas in i fem kategorier:
Detaljhandeln, t ex matavfall och förvaring av livsmedel
Horeca, produkter för insamling av organiskt avfall
Jordbruk, BioAgri bäddfolie för odling
Avfallshantering, komposterbara påsar och säckar
Industriella applikationer, BioBag-filmer

BioBag Internationals högkvarter ligger i Askim, Norge, och vi har en produktionsanläggning i Rognan i Nordnorge. Vi har dotterbolag i Sverige, Finland och USA, och partners som representerar BioBag International i ett flertal länder. Företaget (tidigare känt under namnet PolarGruppen) grundades 1959, och tillverkade då olika typer av påsar, säckar och filmer av polyeten. Produktlinjen BioBag som baseras på förnyelsebara råmaterial lanserades 1993.

År 1997 utarbetade de nya ägarna en tydlig strategi: Att bli ett världsledande företag inom tillverkning, försäljning och marknadsföring av bioplast. Polyetenproduktionen fasades ut helt och hållet under 2003. BioBag fokuserade sedan enbart på komposterbara och biologiskt nedbrytbara produkter.

BioBag är ett fullständigt privatägt företag. Vår största aktieägare är ett industriellt investmentbolag, och BioBags ledningsgrupp äger merparten av de återstående aktierna.Vi har utformat ett målinriktat tillvägagångssätt genom att ingå partnerskap med synergistiskt inriktade, internationella företag för att kunna nå tusentals kunder över hela världen. Den huvudsakliga strategin bakom vårt partnerkoncept är ”Tänk globalt – agera lokalt”.

Ägare:
Johansen & Jansen Invest AS 802 22.5%
Billerudkorsnäs Ab 360 10.1%
Arbiensgt. 8 AS 100 2.8%
Caroline Westerlund Förvaltning Ab 47 1.32%
Ulrika Westerlund Förvaltning Ab 47 1.32%

 

mapicon