Sluta konkurrera med pris – få mer betalt

Här är en seminarieserie som lär dig metoder och verktyg för att affärsutveckla med hjälp av tjänsteinnovation. Det skapar ett större värde för din kund, vilket gör att du kan fördjupa relationen med kunden och göra ditt företag oumbärligt. I september arrangerar vi den här hyllade seminarieserien för tredje gången. Den leds av framstående forskare från Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet och två seniora affärscoacher.

Konkurrera med kunskap

Den globala konkurrensen har ökat kraftigt. När priserna pressas räcker det inte längre för företag i vår del av världen att tillverka bra produkter, eftersom låglöneländerna kan erbjuda snarlika varor till lägre pris.

Men det finns företag som lyckas konkurrera med lågprisalternativen genom att utveckla smarta tjänster som ökar värdet av deras produkt.

Nu kan du lära dig deras metoder och tekniker.

Den här seminarieserien riktar sig till små- och medelstora företag som vill utveckla sin verksamhet för att bättre kunna konkurrera mot produkter från låglöneländer. Antalet deltagare är begränsat, så vänta inte med att ansöka.

Mål att öka intäkter

Paper Province syfte med den här seminarieserien är att hjälpa företag stärka sin konkurrenskraft genom att öka värdet av sina produkter. Målet är att du som deltar ska utveckla en affärsmodell som ger ökade intäkter utan att du behöver investera i ny produktionsutrustning. Du får lära dig hur du själv kan fortsätta ditt utvecklingsarbete även efter sista seminariet är genomfört.

”Relationerna med kunden blev mycket djupare”

Leif Backman, ordf Marvaco och deltagare 2017.

Innehåll

Seminarieserien varvar teori med praktiska tillämpningar och massor av goda exempel på företag som lyckats väl med att utveckla sin lönsamhet med hjälp av tjänster. Den innehåller ett stort mått av erfarenhetsutbyte mellan deltagarna, vilket visat sig vara värdefullt för att utveckla en större förståelse för metoderna som lärs ut.

  1. Hur ser din affärsmodell ut och hur kan den utvecklas?
  2. Hur kan du förstå och identifiera kundernas behov?
  3. Hur kan du innovera och utveckla smarta tjänster?
  4. Hur förankrar du en ny affärsmodell internt och hur säljer du dina nya tjänster?

 

Upplägg

Seminarieserien vänder sig till små- och medelstora företag. Den består av sju workshopar under sex månaders tid.

Tre workshopar genomförs med alla deltagare samlat, med fokus på att lägga en kunskapsgrund och skapa erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Tre workshopar får du helt individuell coachning på plats i din verksamhet. Då får du hjälp att genomlysa din affärsmodell i jakt på utvecklingsmöjligheter, tillsammans med två seniora affärscoacher. Efter en tid görs en uppföljning på hur det gått för dig. Då får du värdefull återkoppling och tips på saker att vidareutveckla.

FAQ

Vad kostar det?

Deltagaravgiften är starkt subventionerad av medel från Tillväxtverket och EU vilket gör att avgiften kan hållas nere. 10.000 kr för medlem i Paper Province och 15.000 kr för icke medlem.

Vem arrangerar seminarieserien?

Paper Province, tillsammans med forkare vid Karlstads universitet och seniora affärscoacher.

Hur många får delta från varje företag vid arbetsmötena?

Vid de gemensamma arbetsmötena är det bra om ni är 2 till 4 personer. Ibland har små bolag svårt att avvara flera personer samtidigt och deltar då med 1 person. Vid de individuella arbetsmötena ute på respektive bolag rekommenderar vi gärna ledningsgruppen som deltagare.

Vem skall delta från företaget?

Vår rekommendation är att Vd/affärsområdeschef alltid bör delta och ta med sig de kollegor som oavsett befattning kan bidra för att åstadkomma en förändring i den dagliga verksamheten.

Hur mycket tid tar det?

Totalt är det 6 heldagar under ett halvår och allt vi gör under programserien syftar till att utveckla företagets affär.

Vi jobbar redan med tjänster, är detta något för oss då?

Ja definitivt, värdet av programmet är lika stort oavsett du har goda förkunskaper eller är ”start up” inom tjänstefieringen.

Hur många företag har genomgått programserien hitintills?

30 stycken

Får jag ta med min ordförande som är extern?

Vi har sett mycket positiva effekter i de företag som har sin ordförande eller annan styrelseledamot med vid de gemensamma arbetsmötena.

Är det mycket teori?

Nej, vi försöker hålla en god balans mellan kunskap, praktik och diskussioner deltagarna emellan. Arbetsmötena ute hos deltagarföretagen är helt fokuserade på hur gör vi här och vad kan vi göra i framtiden.
Image

Per Myhrén

Innovationsrådgivare Projektledare

+46 (0)70 214 08 36
+46 (0)54 444 29 31
p.myhren@paperprovince.com