IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
  • image-slider
breadcrumbs

Låna en professor

Du vet hur det är, ibland räcker de egna kunskaperna inte riktigt till. Då kan det vara bra att få låna en professor. Genom Paper Province kan du kostnadsfritt få låna någon av professorerna vid Karlstads universitet med expertkunskaper inom vitt skilda områden för att få hjälp med tester, analyser eller att verifiera egna testresultat. Ett erbjudande som flera av våra medlemsföretag har utnyttjat med positiva resultat.

Har du ett problem så är sannolikheten stor att vi kan sätta dig i kontakt med någon som kan hjälpa dig hitta en lösning. Paper Province har nämligen ett brett kontaktnät av forskare och professorer, som vi kan få hjälp av.

SAMARBETE MED KARLSTADS UNIVERSITET

Detta unika erbjudande erbjuder Paper Province kostnadsfritt till sina medlemsföretag. Satsningen sker i samarbete med Karlstads universitet och ska stärka innovationskraften hos små och medelstora företag inom massa- och pappersindustrin.

Satsningen vänder sig främst till företag som saknar egna forsknings- och utvecklingsresurser.

SÅ GÅR DET TILL

Det hela börjar med att du som är företag träffar Paper Province och går igenom behov och vilken hjälp du önskar. Därefter får du besök av en professor eller någon annan från Karlstads universitet med lämplig kompetens. Vår förhoppning är att det ska leda till fortsatta kontakter som stärker ditt företags innovationskraft.

På Karlstads universitet finns även mätutrustning och annat som vi kan få tillgång till för att genomföra tester och analyser av en stor mängd parametrar. Har du behovet så kanske vi kan hjälpa till att hitta en lösning.

Kontakta Peter Edberg, 0730-61 75 17, ifall du vill låna en professor.