IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj

Senaste nytt

flik
28
May
Nyheter
Av: m-hilden
  • image-slider

Nordic Paper gjorde succé på Gröna Lund

Tisdagen den 26 maj skrev Nordic Paper åter lite historia. Inte genom ytterligare ett produktions- eller resultatrekord, utan genom sitt annorlunda deltagande på SPCI&Friends event på Gröna Lund. Nordic Papers koncept gick ut på att arrangera speeddate med twist, vilket innebar en tio minuters date med någon från ledningsgruppen samt en åktur i träbergochdalbanan Twister – för den den som ville.

Läs mer
flik
26
May
Nyheter
Av: m-hilden
  • image-slider

De tillverkar kartong motsvarande 100 miljoner enliterförpackningar varje dygn

På Stora Enso i Skoghall går maskinerna för fullt. Kapaciteten och produktionen är hög. Härifrån kommer kartong till var sjätte vätskekartong i världen och varje dygn tillverkas kartong motsvarande 100 miljoner mjölklitrar. I fredags vad de vår medarrangör vid dagens klusterlunch.

Läs mer
flik
21
May
Nyheter
Av: robert-rundberget
  • image-slider

Green Challenge belönar gröna affärsplaner

Postkodlotteriet arrangerar en entreprenörstävling som heter Green Challenge, som belönar affärsplaner som minska utsläppen av växthusgaser. Segraren i denna internationella tävling får 500.000 euro i startkapital till att vidareutveckla och lansera sin produkt eller tjänst. Ytterligare 200.000 euro delas ut till andra bidrag.

Läs mer
flik
20
May
Nyheter
Av: robert-rundberget

Topprekrytering av Cowi

COWI har rekryterat Leif Jendeby som teknisk direktör inom geoteknik. Han arbetar idag på Trafikverket där han är teknikansvarig för anläggning i projekt Västlänken.

Läs mer
flik
2
June
Evenemang
Av: m-hilden
  • image-slider

Medlemmar välkomnas till årsmöte

Den 2 juni välkomnar Paper Province våra medlemmar till vårt årsmöte på Innovation Park. Vi bjuder på mat, ger kort information om året som gått och så blir det föredrag. Missa inte detta!

Läs mer
flik
4
June
Evenemang
Av: m-hilden
  • image-slider

Få råd kring internationella marknadssatsningar

Behöver du råd och information kring dina satsningar på en internationell marknad? Almi Värmland välkomnar dig i så fall att kostnadsfritt delta när Evelina Wass, affärsrådgivare inom internationalisering hos Almi Företagspartner Mälardalen AB, kommer den 4 juni.

Läs mer
flik
5
June
Evenemang
Av: m-hilden
  • image-slider

Klusterlunch hos Rexcell

Vi arrangerar våra klusterluncher tillsammans med medlemsföretag runt om i regionen, på plats i deras lokaler. Det ger dig en möjlighet att titta in olika verksamheter. Denna gång är det Rexcell som är vår medarrangör. Så kom och se dig om, hör vd:n Stefan Åbom berätta om verksamheten och ät mat i gott sällskap!

Läs mer
flik
24
June
Evenemang
Av: m-hilden

ANDRA ÅRET FÖR SOMMARSKOLA MED FOKUS PÅ STÅLINDUSTRIN

Den 24 och 25 juni har du möjlighet att gå en tvådagars utbildning och lära dig mer om hur man använder lågtempererad spillvärme inom metallurgi, framförallt vid ståltillverkning, av akademiska experter inom forskning och industri. Bakom utbildningen som hålls i Österrike står nätverket e-nspiration som Paper Province är partner i.

Läs mer
flik
28
May

Ikea gör möbler av papper

Enligt pressuppgifter ska Ikea inom två år lansera möbler som tillverkats av

Läs mer
flik
28
May

Svårt med affären vid teknikskiften

KRÖNIKA. Teknik förändrar världen. Vi människor ändrar beteenden, får nya vanor.

Läs mer
flik
27
May

Finsk skogsindustri storinvesterar på tuff marknad

Finsk skogsindustri investerar stort i ett läge när priserna på vissa pappers produkter faller och konkurrenskraften utmanas. Produktionsvolymerna är höga men situationen på pappersmarknaden utmanande. Konkurrenskraften påverkas av den inhemska kostnadsnivån.

Läs mer
flik
26
May

Pilotanläggning för nanokristallin cellulosa

En pilotanläggning för nanokristallin cellulosa, den första i sitt slag i Europa ska uppföras i Örnsköldsvik. Bakom satsningen på anläggningen står MoRe Research tillsammans med Holmen och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Läs mer
flik
18
March
Blogginlägg
Av: robert-rundberget
feedimage

Energilager är framtiden

Vindkraft är toppen, förutsatt att det blåser. Om vi i framtiden ska kunna förlita oss mer på fluktuerande energislag som vind och sol, så måste vi utveckla effektivare sätt att lagra energin. Detta har de flesta stora aktörer och forskare inom energi förstått, så de fokuserar på att utveckla nya typer av elektriska energilager med förmåga att lagra energi i…

Läs mer
flik
9
February
Blogginlägg
Av: robert-rundberget

Förändringar avseende handel med utsläppsrätter föreslås

Sedan handeln med utsläppsrätter infördes inom EU år 2005 så har systemet utvecklats. Det är idag en mycket viktig del för alla bolag som har verksamheter som omfattas av systemet, vilket för svensk del är ca 760 anläggningar runt om i landet. Reglerna för hur handeln och tilldelningen av utsläppsrätter har länge varit utsatta för vissa förändringar och nu ser…

Läs mer
flik
13
January
Blogginlägg
Av: robert-rundberget
feedimage

Dispens från artskyddsförordningen under bedömning av mark- och miljööverdomstolen – ett avgörande som tyvärr inte medför ett klarare rättsläge

Skydd för särskilt utsatta djur och växtarter infördes i svensk lagstiftning genom medlemskapet i EU. Dessa regler finns i den s.k. artskyddsförordningen (2007:845) och innehåller regler om hur djur och växter som omfattas av reglerna ska få hanteras m.m. Bakgrunden till dessa regler är den s.k. CITES förordningen som är en internationellt framtagen konvention till skydd för djur och växter.…

Läs mer
flik
25
November
Blogginlägg
Av: robert-rundberget
citat

Den mest framgångsrika överlevnadsstrategin i världshistorien är utan tvekan samarbete.

Maria Hollander

Vem är fittest for survival?

I motsats till vad många tror så betyder uttrycket ”survival of the fittest” INTE att den starkaste och mest aggressiva arten har störst chans att överleva. ”Fittest” kan i evolutionära termer anspela på många olika egenskaper. Det kan vara den som är bäst på att yngla av sig, den som har bästa kamouflaget eller den som är smartast. Men den mest…

Läs mer
flik
1
June

Av: robert-rundberget

Projektledare – energitätare biobränsle

Vi söker en ung projektledare med vilja att, driva start-up-företag med inriktning på skogs- och cleanttech-teknik. Du skall vara självgående, utåtriktad och ha en stor vilja att träffa människor och bygga affärsrelationer, och att ta dig an de utmaningar som krävs för att starta ett företag.

Läs mer
flik
1
June

Av: robert-rundberget

Projektstöd Senior med bransch- och affärserfarenhet

Vi söker senior med bransch- och affärserfarenhet och som utifrån sin långa erfarenhet i branschen kan bistå med affärsmässigt stöd och kunskap vid kommersialisering av den färdigutvecklade avvattningspress du ser i filmen här ovan.

Läs mer
flik
1
June

Av: robert-rundberget

Projektledare -  Affärsutveckling spin out

Ett av Paper Province medlemsföretag planerar Spin-out av en teknolologi för utökad utvinning av grön råvara för grönt fordonsbränsle från skogsindustrins massabruk. Vi söker en projektledare som skall agera stöd för företaget i Spin-out processen innefattande bl a framtagning av underlag för såddfinansiering.

Läs mer
flik
9
June

Av: m-hilden
  • image-slider

Biträdande UH- och Produktionschef sökes

I och med nya och innovativa produkter som mottagits mycket väl på marknaden, har Rottneros Bruk beviljats medel för investeringar i kvalitet och kapacitet. Detta innebär att bruket går in i en offensiv fas som skapar goda förutsättningar för fortsatt utveckling av verksamheten vid bruket. Med detta följer behovet av UH- och Produktionschef med fokus på underhåll.

Läs mer