IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj

Senaste nytt

flik
27
March
Nyheter
Av: robert-rundberget
feedimage

Hallå där!

Hamid Yousefzadegan, vd och ägare till Lumine LED, som i veckan lämnat in en ansökan om pengar till Vinnovas utlysning Innovationsprojekt i företag.

Läs mer
flik
27
March
Nyheter
Av: m-hilden
 • image-slider
 • image-slider
 • image-slider
 • image-slider
 • image-slider
 • image-slider
 • image-slider
 • image-slider

Broar byggdes mellan studenter och företag

Igår fylldes en buss med 33 ingenjörsstudenter från Chalmers som begav sig av för att träffa sex av Paper Provence medlemsföretag. Med studiebesök, företagspresentationer och mingel blev det en givande dag som var mycket uppskattad av studenterna. – Det har varit väldigt informativt och kul att se hur det ser ut på riktigt, inte bara vad man läser och lär sig.…

Läs mer
flik
27
March
Nyheter
Av: m-hilden

Klimatförändringens påverkan på massa- och pappersindustri

Temperaturhöjning, ökade nederbördsmängder, förändrade nederbördsmönster, högre flöden och förändrad säsongsvariation i vattendragen. Det är några av effekterna med klimatförändringen som man kan läsa om i Länsstyrelsen Värmlands regionala handlingsplan för klimatanpassning. Men hur påverkar det massa- och pappersindustrin?

Läs mer
flik
27
March
Nyheter
Av: robert-rundberget

Bautarabatt på privata hotellnätter för medlemmar

Nästa gång du drar på minisemester med familjen kan du som arbetar på ett av våra medlemsföretag njuta av en rejäl rabatt på hotellkostnaden. I alla fall om du bor på Elite Hotels.

Läs mer
flik
1
April
Evenemang
Av: m-hilden
 • image-slider

ÖKAD HÅLLBARHET I SKOGSINDUSTRIN

Välkommen att delta när Karlstads universitet och COWI samordnar ett seminarium om forskning och utveckling för mer hållbarhet i skogsindustrin. Det är ett forum för utbyte av information och idéer mellan universitet, företag och finansiärer.

Läs mer
flik
15
April
Evenemang
Av: robert-rundberget
 • image-slider

Miljö- & Energimötet för Skogsindustrin 2015

15-16 april är årets viktigaste dagar för dig som arbetar med energi- och miljöfrågor i skogsidustrin. Nätverka med branschens skarpaste hjärnor, gå på föredrag om den senaste kunskapen inom energi, miljöteknik, bioraffinering, få järnkoll på nya lagar och regler som påverkar ditt företag. Dessutom kan du mingla under mer avslappnade former på Papermakers Night, med underhållning, god mat och inspirerande…

Läs mer
flik
15
April
Evenemang
Av: robert-rundberget
 • image-slider

Papermakers Night april 2015

Papermakers Night är afton fylld av livets väsentligheter – inspiration, aktuella trender, god mat och möten med spännande människor. Här träffar du beslutsfattare, företagsledare och andra nyckelpersoner inom Paper Province för att umgås under lite mera avslappnade former. Alltid med inspirerande föredragshållare, kulturinslag och trevligt sällskap. Denna gång samarrangeras Papermakers Night med Miljö- & Energimötet för Skogsindustrin, vilket sannolikt betyder att ännu…

Läs mer
flik
17
April
Evenemang
Av: m-hilden
 • image-slider

Klusterlunch hos Nordic Paper

Vi arrangerar våra klusterluncher tillsammans med medlemsföretag på plats i deras lokaler runt om i regionen. Det ger dig en möjlighet att titta in olika verksamheter på andra ställen än i Karlstad. Vi bjuder också in lokala näringslivet på de orter vi besöker för att skapa möjligheter för ett livligt nätverkande.

Läs mer
flik
27
March

A look at Sweden's bioenergy progress - towards a post-oil society

Of all the EU member states, Sweden was given the highest target for renewables by the European Commission.

Läs mer
flik
26
March

Stora Enso planerar att rationalisera Building Solutions Finland

Stora Enso Oyj Nyheter för investerare Stora Enso planerar att rationalisera Building Solutions Finland Helsingfors, Finland,

Läs mer
flik
26
March

Pappersbruk i Finland storsatsar i okänd riktning

Nya ägare pumpar in 100 miljoner euro i pappersbruket Kotkamills i Kotka i södra Finland.

Läs mer
flik
25
March

Metsä Board nyemission övertecknad

Finska kartong- och papperstillverkaren Metsä Boards nyemission om 100 miljoner euro övertecknades till 140 procent.

Läs mer
flik
18
March
Blogginlägg
Av: robert-rundberget
feedimage

Energilager är framtiden

Vindkraft är toppen, förutsatt att det blåser. Om vi i framtiden ska kunna förlita oss mer på fluktuerande energislag som vind och sol, så måste vi utveckla effektivare sätt att lagra energin. Detta har de flesta stora aktörer och forskare inom energi förstått, så de fokuserar på att utveckla nya typer av elektriska energilager med förmåga att lagra energi i…

Läs mer
flik
9
February
Blogginlägg
Av: robert-rundberget

Förändringar avseende handel med utsläppsrätter föreslås

Sedan handeln med utsläppsrätter infördes inom EU år 2005 så har systemet utvecklats. Det är idag en mycket viktig del för alla bolag som har verksamheter som omfattas av systemet, vilket för svensk del är ca 760 anläggningar runt om i landet. Reglerna för hur handeln och tilldelningen av utsläppsrätter har länge varit utsatta för vissa förändringar och nu ser…

Läs mer
flik
13
January
Blogginlägg
Av: robert-rundberget
feedimage

Dispens från artskyddsförordningen under bedömning av mark- och miljööverdomstolen – ett avgörande som tyvärr inte medför ett klarare rättsläge

Skydd för särskilt utsatta djur och växtarter infördes i svensk lagstiftning genom medlemskapet i EU. Dessa regler finns i den s.k. artskyddsförordningen (2007:845) och innehåller regler om hur djur och växter som omfattas av reglerna ska få hanteras m.m. Bakgrunden till dessa regler är den s.k. CITES förordningen som är en internationellt framtagen konvention till skydd för djur och växter.…

Läs mer
flik
25
November
Blogginlägg
Av: robert-rundberget
citat

Den mest framgångsrika överlevnadsstrategin i världshistorien är utan tvekan samarbete.

Maria Hollander

Vem är fittest for survival?

I motsats till vad många tror så betyder uttrycket ”survival of the fittest” INTE att den starkaste och mest aggressiva arten har störst chans att överleva. ”Fittest” kan i evolutionära termer anspela på många olika egenskaper. Det kan vara den som är bäst på att yngla av sig, den som har bästa kamouflaget eller den som är smartast. Men den mest…

Läs mer