IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj

Senaste nytt

flik
28
April
Nyheter
Av: robert-rundberget

Alganläggningen i Bäckhammar startades

Den här veckan startade algodlingen vid Nordic Paper i Bäckhammar igen. Tre forskare från SP, Sveriges Tekniska Forsk- ningsinstitut, fanns på plats för att fylla totalt tio bassänger där förhoppningsvis rikliga mängder alger ska växa.

Läs mer
flik
27
April
Nyheter
Av: m-hilden
  • image-slider

”Det här är en världsunik anläggning”

Ja, i Bäckhammar finns en världsunik anläggning. Där, närmare bestämt i LignoBoost Demo ABs demonstrationsanläggning, framställs nämligen 96-98-procentigt rent lignin. Som det senaste tillskottet bland våra medlemmar hälsar vi dem välkomna till Paper Province.

Läs mer
flik
24
April
Nyheter
Av: robert-rundberget

Finalrysare avgjorde Teknikåttan

Efter en riktig finalrysare stod slutligen Hammarlunden klass 8C som vinnare av Teknikåttans regiontävling som avgjordes den 23 april på Karlstads universitet.

Läs mer
flik
24
April
Nyheter
Av: m-hilden
  • image-slider

Roofac höll öppet hus

Idag höll Roofac öppet hus på Örsholmen. Ett hundratal personer kom för att äta hamburgare och lära sig mer om Roofac och Roofac Saftys utrustning och tjänster. Några tog även tillfället i akt och passade på att prova på att hissa ner sig med hjälp av Roofacs säkerhetslinor.

Läs mer
flik
6
May
Evenemang
Av: m-hilden

Så lyckas du med affärer i Kina

Hur hittar man rätt leverantör i Kina, vilka är de vanligaste fallgroparna och vad kan man göra för att minimera riskerna och göra kostnadseffektiva inköp därifrån? Det är några av frågorna som berörs vid Almis seminarium och affärer i Kina.

Läs mer
flik
7
May
Evenemang
Av: robert-rundberget

Frukostseminarium hos Semcon

Blir resultatet av era projekt ibland inte som det var tänkt p.g.a. otydliga krav? Har ditt företag svårt att överföra marknadens förväntningar, krav på effektiviseringar, kundkrav eller rent av lagkrav i konkreta kravspecifikationer som är lätta att förstå och inte kan misstolkas?

Läs mer
flik
12
May
Evenemang
Av: robert-rundberget
  • image-slider

Välkommen på energiträff

Tisdagen den 12 maj bjuder Paper Province in till Energiträff. Temat är energieffektivisering och nyttjande av spillvärme från industrin. Inbjudna talare är Per Sommarin från forskningsinstitutet Swerea samt Håkan Sandin och Anders Kiessling från SLU.

Läs mer
flik
22
May
Evenemang
Av: m-hilden
  • image-slider

Klusterlunch på Stora Enso Skoghall

Vi arrangerar våra klusterluncher tillsammans med medlemsföretag på plats i deras lokaler runt om i regionen. Det ger dig en möjlighet att titta in olika verksamheter på andra ställen än i Karlstad. Vi bjuder också in lokala näringslivet på de orter vi besöker för att skapa möjligheter för ett livligt nätverkande.

Läs mer
flik
28
April

Cowi projekterar massabruk i Spanien

När massabruket Ence-Navia i norra Spanien ska byggas om av maskinleverantören GL&V, har COWI valts som leverantör av projekteringen

Läs mer
flik
27
April

Stålröret som slår skogen med häpnad

Framför mig på bordet på UMV Coating Systems kontor i Säffle ligger Invo

Läs mer
flik
24
April

Ny VD utsedd i Packbridge

Per-Stefan Gersbro lämnar VD-posten i Packbridge till hösten.

Läs mer
flik
21
April

Billerud Korsnäs lyfter resultatet

Förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs rörelseresultatet uppgick till 698 miljoner kronor och rörelsemarginalen blev 12,4

Läs mer
flik
18
March
Blogginlägg
Av: robert-rundberget
feedimage

Energilager är framtiden

Vindkraft är toppen, förutsatt att det blåser. Om vi i framtiden ska kunna förlita oss mer på fluktuerande energislag som vind och sol, så måste vi utveckla effektivare sätt att lagra energin. Detta har de flesta stora aktörer och forskare inom energi förstått, så de fokuserar på att utveckla nya typer av elektriska energilager med förmåga att lagra energi i…

Läs mer
flik
9
February
Blogginlägg
Av: robert-rundberget

Förändringar avseende handel med utsläppsrätter föreslås

Sedan handeln med utsläppsrätter infördes inom EU år 2005 så har systemet utvecklats. Det är idag en mycket viktig del för alla bolag som har verksamheter som omfattas av systemet, vilket för svensk del är ca 760 anläggningar runt om i landet. Reglerna för hur handeln och tilldelningen av utsläppsrätter har länge varit utsatta för vissa förändringar och nu ser…

Läs mer
flik
13
January
Blogginlägg
Av: robert-rundberget
feedimage

Dispens från artskyddsförordningen under bedömning av mark- och miljööverdomstolen – ett avgörande som tyvärr inte medför ett klarare rättsläge

Skydd för särskilt utsatta djur och växtarter infördes i svensk lagstiftning genom medlemskapet i EU. Dessa regler finns i den s.k. artskyddsförordningen (2007:845) och innehåller regler om hur djur och växter som omfattas av reglerna ska få hanteras m.m. Bakgrunden till dessa regler är den s.k. CITES förordningen som är en internationellt framtagen konvention till skydd för djur och växter.…

Läs mer
flik
25
November
Blogginlägg
Av: robert-rundberget
citat

Den mest framgångsrika överlevnadsstrategin i världshistorien är utan tvekan samarbete.

Maria Hollander

Vem är fittest for survival?

I motsats till vad många tror så betyder uttrycket ”survival of the fittest” INTE att den starkaste och mest aggressiva arten har störst chans att överleva. ”Fittest” kan i evolutionära termer anspela på många olika egenskaper. Det kan vara den som är bäst på att yngla av sig, den som har bästa kamouflaget eller den som är smartast. Men den mest…

Läs mer