IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Evenemang
  • image-slider
2015-09-15 - 2015-09-15

Spännande workshop för omställning till bioekonomi

I omställningen till ett hållbart samhälle förekommer idag ett flertal olika policybegrepp som vi behöver förstå och kunna använda i olika sammanhang. Vi vill därför hälsa er varmt välkomna att delta i en workshop med fokus på hur vi kan förstå och använda de här policybegreppen i arbetet med omställningen till hållbar utveckling i skogens Värmland.

Temat för dagen består av en interaktiv workshop där vi i första hand träffas för att diskutera vanligt förekommande begrepp och begreppsdefinitioner, till exempel bioekonomi och quadriple helix, som förekommer i olika sammanhang kopplade till Region Värmlands smart specialiseringsstrategi och Vinnväxtinitiativet Paper Province 2.0. Workshopens presentationer syftar till att fördjupa förståelsen av begrepp som är vanligt förekommande inom strukturfondsprogrammen och den regionala tillväxtpolitiken. Vad är bakgrunden till de här begreppen och hur kan vi se på dem inom den regionala utvecklingspolitiken, kommunal nivå, näringslivet och ur allmänhetens perspektiv?

Presentationerna är sedan utgångspunkten för en gruppdiskussion, där vi kommer att diskutera i mindre grupper om hur vi kan se på dem i olika sammanhang och vad de kan innebära. De frågor som ligger till grund för dagen handlar i första hand om hur vi kan använda de här begreppen i vårt dagliga arbete och vad de har för betydelse. Vad betyder de för olika aktörer i samhället samt vilken roll kan olika aktörer ha i omställningen till en hållbar utveckling?

Workshopen anordnas inom ramen för projektet Omställning till bioekonomin, smart specialisering och quadruple helix som samfinansieras av Karlstads Universitet genom Centrum för forskning om Regionalt Samhällsbyggande (CRS), Region Värmland och Vinnova genom Vinnväxtintitiativet Paper Province 2.0.

För mer information om projektet och näraliggande projekt se även: http://www.kau.se/crs eller läs policy briefen Omställning till bioekonomi, smart specialisering och quadriple helix här.

Du kan även kontakta Ida Grundel som arbetar på Institutionen för Geografi, Medier och kommunikation på Karlstads Universitet:
Tel. 054-7002212
E-mail: ida.grundel@kau.se

PROGRAM

09.30 Välkomnande och introduktion, Margareta Dahlström
Smart specialisering i Värmland, Anders Olsson, Region Värmland.
Paper Province 2.0 och Vinnväxt initiativet, Erika Eriksson, projektledare, Paper Province.
Vad är bioekonomi? Ida Grundel, Karlstads Universitet.
10.00 Specialisering ett nytt sätt att se på regional utveckling och det regionala ledarskapets roll, Inga Narbutaite Aflaki, Karlstads Universitet.
10.25 Kaffepaus och bensträckare
10.45 Regionen som ett laboratorium, Line Säll, Karlstads Universitet.
11.10 Inkluderande tillväxtarbete med fokus på det civila samhället, Ida Grundel, Karlstads Universitet.
11.35 Avrundande frågor innan nästa presentation.
11.50 Inbjudna gäster:
Föreningen Skogskvinnorna, förening för kvinnor som är intresserade av skog i Värmland.
12.15 Gemensam lunch
13.15 Diskussion i mindre grupper utifrån dagens presentationer.
14.15 Fika (ta med in till fortsatta gruppdiskussioner)
14.40 Sammanfattande diskussion och kommentarer i plenum

PLATS: Innovation Park, Stora Salen, vån 1
ANMÄLAN: Görs nedan. Obs! Begränsat antal platser.

Anmäl mig till workshopen nu...

 

 

Fler Evenemang

flik
19
December
Evenemang
Av: m-wangestam

Skogsriket Värmland arrangerar konferens

Skogsriket Värmland bjuder in till konferens i Karlstad för att sprida kunskap och inspiration om skogen som en tillgång för länets utveckling. Skogsriket Värmland är ett samarbete mellan Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen Värmland.

Läs mer
flik
31
January
Evenemang
Av: m-wangestam

Framtidens Arvika byggs av skogen

Vill du vara med och utveckla Arvika på ett klimatsmart och hållbart sätt? Under en kreativ eftermiddag/kväll den 31 januari samlas vi för att spåna fram nya idéer. Alla förslag är välkomna.

Läs mer
flik
21
March
Evenemang
Av: m-wangestam

Bioekonomiriksdagen närmar sig – Hur förverkligar vi bioekonomin?

I mars 2017 hölls den första bioekonomiriksdagen någonsin. Nu är det dags igen. Den här gången i Karlstad, den 21-22 mars.

Läs mer