IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Evenemang
  • image-slider
2015-04-15 - 2015-04-16

Miljö- & Energimötet för Skogsindustrin 2015

15-16 april är årets viktigaste dagar för dig som arbetar med energi- och miljöfrågor i skogsidustrin. Nätverka med branschens skarpaste hjärnor, gå på föredrag om den senaste kunskapen inom energi, miljöteknik, bioraffinering, få järnkoll på nya lagar och regler som påverkar ditt företag. Dessutom kan du mingla under mer avslappnade former på Papermakers Night, med underhållning, god mat och inspirerande talare.

DETALJER


TID: 15-16 april 2015, lunch till lunch, Papermakers Night onsdag kväll.
PLATS: Seminarier under dagtid är förlagda till Karlstad Innovation Park, Papermakers Night är på Elite Stadshotellet Karlstad.

KOSTNAD: Miljö- & Energimötet kostar 1995 kr plus moms för medlemmar och 2495 kr för icke medlemmar. Papermakers Night kostar 395 kr för medlemmar och 595 kr plus moms för icke medlemmar.


PROGRAM

ONSDAG 15 APRIL

12.00. MÖJLIGHET TILL EGENBEKOSTAD LUNCH

Vid reserverat bord för dig som så önskar.

13.00. INREGISTRERING

13.30. VÄLKOMNANDE

Johanna Svanberg & Maria Hollander välkomnar

Johanna Svanberg & Maria Hollander välkomnar

13.40.

TEMA 1: BREF OCH BAT-SLUTSATSER

Olof Åkesson, Naturvårdsverket

Olof Åkesson, Naturvårdsverket

  • Slutsatser för massa och papper – tillämpning av EU-bestämmelserna i svensk miljörätt. Olof Åkesson, handläggare av miljöfarlig verksamhet vid Naturvårdsverkets sektion för prövning och regelgivning.
Magnus Nydahl, Miljöhandläggare, SSAB Special Steel

Magnus Nydahl, Miljöhandläggare, SSAB Special Steel

  • Erfarenheter från stålindustrin. Industriutsläppförordningen och tillhörande BAT-slutsatser ställer nya krav på verksamhetsutövaren. Sammanfattning hur SSAB arbetat med ansökningar av dispens- och alternativvärden, Magnus Nydahl, Miljöhandläggare, SSAB Special Steel

14.30 KAFFE

15.00. TEMA 2: STATUSRAPPORT ENLIGT IED.

Anneli Liljemark, seniorkonsult, Liljemark Consulting.

Anneli Liljemark, seniorkonsult, Liljemark Consulting.

  • Status för statusrapporter, En jämförelse av några genomförda statusrapporter från andra branscher. Vad har de omfattat, vad är en rimlig ambition, vad anser myndigheterna, Anneli Liljemark, seniorkonsult, Liljemark Consulting.
Hanna Dahlström, civilingenjör Sweco och Göran Ejdeling, hydrogeolog Sweco

Hanna Dahlström, civilingenjör Sweco och Göran Ejdeling, hydrogeolog Sweco

  • Statusrapport för Rockhammars bruk – ett exempel från verkligheten. Hur tar man fram en statusrapport? Vilken ambitionsnivå och strategi är lämplig? Vad ska utgöra verksamhetsområde och hur mycket ska provtas? Vi går igenom ett exempel från ett pappersmassabruk och lyfter fram valda ambitioner och vunna erfarenheter. Hanna Dahlström och Göran Ejdeling från Sweco.

16.00 WORKSHOP OM STATUSRAPPORT

Vilka strategiska ansatser väljer vi?

16.30 SLUT PÅ DAG 1.

PaperMakers Night.

PAPERMAKERS NIGHT

17.00 SAMLING PÅ STADSHOTELLET.

Sångfåglarna i Paper Dolls underhåller.

Sångfåglarna i Paper Dolls underhåller.

Förfriskningar serveras i lilla rummet intill Festsalen. Paper Dolls underhåller.

17.30 RÄCKER MARKEN?

Mikael Karlsson, seniorkonsult på U&Wee

Mikael Karlsson, seniorkonsult på 2050 Consulting

Mikael Karlsson, seniorkonsult på 2050 Consulting, ger sina perspektiv på skogsindustrin i ett bioekonomiskt sammanhang.

18.15 MED SKOGEN I BLODET – MIGRATION I SKOGS- OCH PAPERSSINDUSTRIN.

Kristin Mikaelsen, intendent, Svenska Migrationscentret.

Kristin Mikaelsen, intendent, Svenska Migrationscentret.

Kristin Mikalsen, historiker vid Svenska Migrationscentret i Karlstad, ger oss en glimt av den kommande utställningen om hur skandinaviska skogsarbetare har rört sig till andra sidan jordklotet – men stannat kvar i skogen.

18.30 BIOBRÄNSLE I FLYGPLAN – NÄR LYFTER DET?

Peter Landmark, vd Karlstad Airport

Peter Landmark, vd Karlstad Airport

Peter Landmark, vd Karlstad Airport, ger en uppdatering om vad som händer i flygbiobränslesatsningen.

19.00 MIDDAG.

Packmopedsturnéns nestor, Göran Samuelsson underhåller.

Moppefantasten Göran Samuelsson underhåller. Foto: Emelie Ögren

Moppefantasten Göran Samuelsson underhåller. Foto: Emelie Ögren

TORSDAG 16 APRIL:

08.30 SUMMERING OCH ÅTERKOPPLING TILL GÅRDAGEN

Johanna Svanberg.

08.45 TEMA 3: ENERGI

Eva-Lena Strömberg, Chef processutveckling och miljö, BillerudKorsnäs, Skärblacka bruk

Eva-Lena Strömberg, Chef processutveckling och miljö, BillerudKorsnäs, Skärblacka bruk

  • För energi i tiden. Energiinvesteringar vid Skärblacka bruk, Eva-Lena Strömberg, chef Processutveckling och Miljö, berättar om de energiinvesteringar som gjorts vid Skärblacka bruk och vägen dit.
Karin Granström, Karlstads universitet

Karin Granström, Karlstads universitet

  • Energieffektiv avloppsrening med biogasproduktion, Pappers- och massabruk kan spara energi vid reningen av avloppsvatten genom förbehandling med kemisk fällning och kortare slamuppehållstid. Ökat slamuttag behöver inte leda till försämrad rening, och slammet kan ge biogas – en anläggning för större bruk kan ha en återbetalningstid på 5-7 år. Karin Granström, Karlstads universitet.

09.45 KAFFE

Med organiserad möjlighet att prata vidare med föredragshållarna.

10.15 TEMA 4: ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR RECIPIENTER

Magnus Karlsson, Tekn dr miljöananalys, IVL Svenska Miljöinstitutet

Magnus Karlsson, Tekn dr miljöananalys, IVL Svenska Miljöinstitutet

  • Miljösituationen i skogsindustrirecipienter – studier av tillfriskningsförlopp och kvarstående effekter i skogsindustrins recipienter, Varför syns fortfarande biologiska effekter i vissa recipienter för skogsindustriellt avloppsvatten medan andra återhämtat sig och några inte påverkats nämnvärt trots att utsläppsbilden varit likartad? Hur snabbt återhämtar sig ekosystem och vilka mekanismer styr detta? Hur skall de lokala recipientförhållandena och betydelsen av gamla utsläpp värderas i miljötillståndsprocesser där beslut om miljöskyddsåtgärder skall fattas och när miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas? Detta är några av de frågor som ett pågående forskningsprojekt försöker besvara. Magnus Karlsson, Tekn. dr miljöanalys, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

10.55 BENSTRÄCKARE

11.00 TEMA 5: SPANING MOT FRAMTIDEN.

Roine Morin, Södra Cell

Roine Morin, hållbarhetschef Södra Ekonomisk förening

  • Ett hållbart Södra. Det är fantastisk att jobba i en bransch där råvaran är förnybar, återvinningsbar och biologiskt nedbrytbar. Men det för också med sig ett ansvar att det sker på ett hållbar sätt. Då pratar vi inte bara om energi och miljö utan också hur vi använder våra resurser, tar vårt samhällsansvar både lokalt och globalt, etik och moral är andra viktiga hållbarhetsaspekter. Ett annat viktigt område är kommunikation, vi måste tala om när vi gör något bra utan att ägna oss åt greenwash. Men vi måste också var öppna med det vi inte är fullt så bra på. Roine Morin, hållbarhetschef, Södra Ekonomisk förening.

11.30 SUMMERING

Johanna Svanberg

11.45 BJUDLUNCH

Fler Evenemang

flik
25
January
Evenemang
Av: robert-rundberget

Bioekonomi driver tillväxt - föreläsning på Företagssalongen

Paper Province vice vd, Paul Nemes inledningstalar under Företagssalongen om hur klustret arbetar i bioekonomisektorn för att skapa möjligheter och tillväxt genom att bland annat främja företags- produkt- och tjänsteutveckling.

Läs mer
flik
29
January
Evenemang
Av: robert-rundberget

The Engineer At The Service Of Archaeology

Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper arrangerar med jämna mellanrum öppna föreläsningar. Här är årets första, med professor Benoit Haut från Université libre de Bruxelles.

Läs mer
flik
31
January
Evenemang
Av: m-wangestam

Framtidens Arvika byggs av skogen

Vill du vara med och utveckla Arvika på ett klimatsmart och hållbart sätt? Under en kreativ eftermiddag/kväll den 31 januari samlas vi för att spåna fram nya idéer. Alla förslag är välkomna.

Läs mer
flik
1
February
Evenemang
Av: robert-rundberget

Träffa högstadieungdomar på Yrkesmässan 2018

Hur väl lyckas du locka skolungdomar att bli intresserade av att arbeta på ditt företag? Yrkesmässan är en fantastisk möjlighet att visa upp din verksamhet och attrahera framtida medarbetare.

Läs mer